Sannäs

Sannäs har vuxit fram kring ett skyddat och bra hamnläge, längst inne i Sannäsfjorden, med verksamheter som fraktfart, fiske, sillsalteri, tegelbruk och stenhuggeri. I dag finns ett stenhuggeri kvar i samhället där såväl bruksföremål som konstföremål tillverkas.

Sannäs historia

Platsen där Sannäs nu ligger var enligt skattelängden från 1610 bebodd av en strandsittare. Men, under 1600-talets sillperiod ökade befolkningen. Då sillen försvann, så försvann också befolkningen. Med 1700- och 1800-taletens nya sillperioder kom också nya bosättare till Sannäs. Nu levde orten vidare, troligen genom att nya fiskesätt gav utkomst även då sillen lämnade skärgården. Viss utskeppning av spannmål startade också under 1800-talet, vilket gav nya försörjningsmöjligheter. En bättre väg från upplandet gjorde spannmålstransporter möjliga. År 1864 ligger en rad bostadshus utmed vägen längs stranden. Flera av dessa bostadshus finns ännu kvar, men magasinen och bryggorna från den tiden är borta.

I slutet av 1800-talet så startade en intensiv period i Sannäs, när stenindustrin expanderade. Vid skiftet mellan 1800- och 1900-tal var Sannäs befolkning närmare 300 personer. Stenfrakterna från Sannässköttes bl a med fartyg från orten.

Efter stenindustrins kraftiga tillbakagång under 1930-talet hämtade sig Sannäs inte utan befolkningen sjönk snabbt. Sannäs sista fraktskuta, den engelska kuttern Leader, fanns kvar in på 1960-talet.
 
Genom landtungan mellan Sannäsfjorden och Edsviken drömde man under 1900-talets början om att bygga en kanal, Edsviks kanal. Orsaken till planerna var riskerna den ökända passagen utanför Tjurpannan. Fraktfartens tillbakagång var en av orsakerna till att kanalen aldrig kom till utförande och därmed blev inte heller Sannäs den naturliga angöringspunkten och det handelscentrum man hoppats på. Det sista stora kanalbygget i Bohuslän blev Sotekanalen, som invigdes år 1935.

Sannäs idag

Samhället har en mycket fin, sammanhållen och välbevarad äldre bebyggelse som ligger vackert och är exponerad mot sjösidan. De äldre delarna av samhället är av riksintresse för kulturvård och redovisas i kommunens kulturminnesvårdsprogram.
 
Samhällsområdet ligger i anslutning till ett naturreservat som omfattar det strandnära områdena läns fjorden söder och nordväst om bebyggelsen. Inom naturreservatet finns bland annat ett mycket rikt fågelliv.

Karta över Sannäs

Karta över Sannäs

Kommunal service

Återvinningsstation vid Hamnen

Historiska länkar

Tanums Kulturminnesvårdsprogram om Sannäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler länkar

Tanums e-museum

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede