Kville

Samhället Kville är sedan gammalt sockencentrum i en bygd präglad av jordbruk och med en lång tradition som kyrksamhälle.

Den rymliga korsformade centralkyrkan av sten med torn och smalare tresidigt kor byggdes 1864-65 och ersatte en medeltida stenkyrka. Den nya kyrkan hade plats för 1800 personer. Det var den schartauanske prosten Johan Henric Holmqvist som förmådde invånarna i Kville socknen att bygga denna storstilade "katedral". Från gamla kyrkan har bland annat bevarats ett triumfkrucifix från cirka 1500 och en dopfunt av trä från 1652.

Samhället har servicehus för äldre samt bygdegård. Några småföretag är också etablerade inom samhällsområdet, bland annat inom byggmaterialbranschen. Den äldsta industrin av någon betydelse var de trankokerier, som under 1700-talets mäktiga sillfiskeperiod etablerades läng kusten i främst Kville församling.

Inom Kville församling finns många fornlämningar; 215 hällristningar gör Kville församling till en av landets rikaste bronsåldersbygder. Cirka 1 300 fornlämningar är bevarade. Cirka 2 700 ristade figurer och 5 000 älvkvarnar är kända, och stora ristningar finns t ex vid Torsbo, Ödsmål, Vrem och Hamn. Området har ett stort antal bevarade kulturmiljöer. Här finns boplatser från både fångst- och boendesamhällen, drösar och hällkistor från stenåldern samt förekomst av rösegravar och älvkvarnar.

Kville är idag namnet på såväl socken (församling) som på samhället. Sockenamnet skrevs år 1315 Kuilda sokn. Bygdenamnet skrevs cirka 1250 A Quilldum. Socknen har fått sitt namn av dialektordet, kvill. som troligen i detta sammanhang betyder "gren av å" eller "åsammanflöde". Byn kring sockenkyrkan fick senare samma namn som socknen.

Karta över Kville

Karta över Kville

Kommunal service

Servicehus för äldre
Återvinningsstation vid vägen till Bygdegården

Historiska länkar

Tanums Kulturminnesvårdsprogram om Kville kyrka Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ur Pehr Kalms Västgöta och bohuslänska resa (Kville)

Fler länkar

Tanums e-museum

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede