Hamburgsund

Vy vid Hamburgsund

Hamburgsund var i början av 1900-talet ett av Bohusläns största skutsamhällen. Traditionen att frakta gods har förts vidare till kommunens största åkeri, som har sin bas i Hamburgsund.

Hamburgsund är servicecentrum för Tanums kommuns sydvästra hörn. Idag har turistnäringen stor betydelse för samhället.

Hamburgsunds historia

Traditionen säger att under medeltiden fanns tingsplatsen för Viken vid södra delen Hamburgsundet, sundet mellan fastlandet och Hamburgö. Viken var det administrativa område som bestod av norra Bohuslän och det nu norska området runt Oslofjorden. Tingsplatsen fanns vid Höge slott, Karlsborgs slott eller Hornborgs slott,  som berget senare kom att kallas.

Hamburgsund omtalas redan 1585 som tullstation. En lång rad fartyg, som hämtat sill i området under sillperioden under 1500-talets senare del, finns redovisade i tullräkenskaperna för Öresund.

Under 1700-taletets sillperiod inbjöd det skyddade läget längs sundet till att bygga ett flertal trankokerier.

Bebyggelsen kring sundet var fortfarande av ringa omfattning i början av 1800-talet, men tog fart när befolkningen började bedriva fraktfart efter att städernas monopol på sjöfart upphävts. Fartyg från Hamburgsund och de omgivande öarna fraktade trä och tegel från Norge, kol och koks från Göteborg samt sill och sten från Bohuslän.

Under senare delen av 1800-talet fanns två stenhuggerier i Hamburgsund, medan fisket då fortfarande hade sin bas i Sjöviken på Hamburgös västsida.

Hamburgsund var under början av 1900-talet ett av de största fraktseglarsamhällena i Bohuslän. Kuttrar inköpta från England var ett vanligt fartyg både i fisket och i fraktfarten. Efter andra världskriget konkurrerades dock fraktfarten ut av andra fraktmöjligheter: större fartyg och landtransporter.

På Slottefjordens yttre skär vid Sotefjorden, sydväst om Hamburgsund finns ett för Sverige unikt sjömärke, Saltskärs Käring. Kärringen, som uppfördes år 1882, är en 12 meter hög båk i järn och trä, ritad av överfyringenjören Gustav von Heidenstam, nationalskalden Verners far. Den gamla konstruktionen har nyligen av föreningen "Saltkärs Kärings Vänner" ersatts av en ny.

Mer om historia i Hamburgsund finns i "Kulturhistorisk bebyggelseinventering" som är en del i arbetet för den Fördjupade översiktsplanen för Hamburgsund.

Namnet Hamburgsund

Namnet på sundet mellan fastlandet och Hamburgö skrivs på 1300-talet Hornborosvondom, det namnet övertas långt senare av samhället. Förledet kommer från önamnet Hornbora, "den med horn försedda", som syftar på Hamburgös utskjutande uddar i söder och väster.

Namnet Hamburgsund har ingen koppling till den tyska staden Hamburg, inte heller till stadens namn.

Hamburgsund idag

Den äldre bebyggelsen i Hamburgsund skiljer sig i mönstret från många andra kustsamhällen. Husen ligger i enkla rader på båda sidor om sundet. Ofta finns det runt bostadshusen en väl tilltagen trädgård eller fri yta. Även sjöbodarna ligger på gles rad nere längs sundet.

De flesta av samhällets affärer och serviceinrättningar ligger runt färjeläget. Och, näringsställena längs kanalen bjuder på en strålande utsikt över den vackra sjövägen mellan fastlandet och Hamburgö.

Hamburgsund är hemmahamn för en stor del av kommunens fiskeflotta.

Hamburgsund har länge varit en populär gästhamn med sitt skyddade läge och närhet till butiker och service. Mellan fastlandet och Hamburgö går en reguljär färjförbindelse. Hamburgsund har också en kaj för större fartyg.

Strax söder om Hamburgsund ligger berget där Hornborgs slott låg. Här finns en replik av en vikingaby, Hornbore by, och det arrangeras årligen, under augusti, Hornbore Ting. Denna årliga manifestation av vikingatiden rymmer både vikingaspel och vikingamarknad.

En friluftsscen "Scen på Bônn", uppbyggd i ett nedlagt stenbrott vid den norra infarten, bjuder sommartid besökaren på teater, musik och film.

Karta över Hamburgsund

Karta över Hamburgsund

Näringslivet i Hamburgsund

Dagens företagsamhet i Hamburgsund domineras av åkeriverksamhet, havsanknutna verksamheter, handel och service till turister och delårsboende.

Offentlig service i Hamburgsund

Grundskola F-9
Fritidshem
Förskola
Familjedaghem
Servicehuset
Sjökanten
Bibliotek
Miljöstation vid Pump bensinstation
Återvinningsstation vid Reningsverket
Återvinningscentral
Post

Planer för Hamburgsund

Det pågår ett arbete för att ta fram en Fördjupad översiktsplan för Hamburgsund.

Historiska länkar

Tanums kommuns Kulturminnesvårdsprogram om Hamburgsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ur Pehr Kalms Västgöta och bohuslänska resa (Hamburgsund)

Lokala länkar

Välkommen till Hamburgsund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler länkar

Tanums e-museum

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede