Om bohuskildraren och prästen Johan Oedman

Oedman, Johan (1682-1749)
Johan Oedman (Ödman) var präst i Tanums socken från 1719 till 1749. Oedman sammanställde en beskrivning av Bohuslän; Chorographia Bahusiensis
 
Prästen och Bohuläns historias nertecknare A.E. Holmberg beskriver Oedman med dessa ord:
"Johan Ödman, förut regementspastor, fick Tanum 1719, död 1749. Han var en arbetsam, patriotisk och ock oförskräckt man. Skref Bahus Läns Beskrivning, nedref danakarnas manifester ifrån kyrdörrane 1719, och förde sanningens språk inför vederbörande, hvilket på hans tid var farligt till och med för en prost. Dock var han något böjd för öfvertro, hvilket lika mycket tillhörde tiden, som personen."
 
Strömstads Historieförening skriver så här om författaren:
"Enligt författaren själv är boken ett "hercueliskt arbete" om länets öden sen urminnes tider. En detaljrik och bitvis dråplig beskrivning av djur, natur och invånarnas handel och vandel. Oedman bedrev aldrig källforskning utan förlitade sig på utsagor varför hans tolkningar av fornlämningar idag ter sig smått kufiska: bronsåldersrösen t ex förklarar han med att de varit sin tids ammunitionsupplag."

Avsnitten i Chorographia Bahusiensis som handlar om nuvarande Tanums kommun finns här.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Informationsavdelning

0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede