Folke Benjaminsson

Folke Benjaminsson föddes hösten 1919 på Brann, strax söder om Grebbestad. Han har varit yrkesfiskare i hela sitt verksamma liv. Folke tillhörde även pionjärerna som transporterade sportfiskare ut på öarna. Under drygt 20 års tid körde han sommartid badturer till Raghildsskär.
Alla sina visor lärde han sig tidigt och han har under åren delat med sig av sin visskatt, inte minst när han körde sina turer med spinnfiskare och badgäster.

Kontakt

Länkpil

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Informationsavdelningen

Tel. 0525-181 24

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6

457 81 Tanumshede