Avgifter för uppgifter från Centrala Fastighetsdata (CFD-service)

Kommunfullmäktige har den 26 februari 1990, § 27, beslutat att bemyndiga tekniska nämnden att ta ut en avgift av utomstående, som önskar nyttja kommunens CFD-service.

Avgift - 2006

77 kronor för första fastigheten 15 kronor per styck för därpå följande.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Bygglovsavdelningen

Kundcenter
Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00

Besöks/postadress

Storemyrsvägen 2,
Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
457 81 Tanumshede

Obokade besök

Mån-Fre 9:00-12:00