Stiftelsen Olga & Carl-Axel Erikssons fond för gamla i Fjällbacka

Bildande

Stiftelsen Olga & Carl-Axels fond för gamla i Fjällbacka bildades enligt ett testamente den 16 februari 1976. Stiftelsen förvaltas av Insamlingsstiftelsen för Äldreboende i Fjällbacka enligt beslut av Kammarkollegiet den 20 februari 2004. Stiftelsen registrerades den 28 november 2005.

Ändamål

90 procent av avkastningen av kapitalet ska användas vid Fjällbacka Service till de gamlas nytta och nöje, båt och bussutflykter, gåvor till jul, nyår och påsk med mera.
Fjällbacka Service är en centralpunkt, men det hindrar inte att alla gamla i Fjällbacka ges möjlighet att delta i en aktivitet, som anordnas av någon frivillig organisation och där stiftelsen ger bidrag.

Förvaltning och styrelse

Stiftelsen Olga & Carl-Axels fond för gamla förvaltas av styrelsen för Insamlingsstiftelsen för Äldreboende i Fjällbacka med adress Insamlingsstiftelsen för Äldreboende i Fjällbacka, Box 1, 457 27 Fjällbacka.

Styrelsemedlemmar är Stefan Werner (ordförande), Karl Kahlman (vice ordförande), Anders Forsberg (kassaförvaltare), Anna-Lena Schub (sekreterare), Åsa Wejrot (ledamot) samt suppleanterna Isabella von Hofsten och Edda Bjarnadottir.

Tilldelning av bidrag

Sker en gång per år, normalt i maj.

Ansökan

Ansökan sker skriftligen per brev före 30 april.
Brevet adresseras till: Stiftelsen Olga & Carl Axels fond för gamla i Fjällbacka, c/o Insamlingsstiftelsen för Äldreboende i Fjällbacka, Box 1, 457 27 Fjällbacka.

Observera att stiftelsen endast kan ge bidrag till verksamheter som genomförs vid Fjällbacka Service enligt ändamålsbeskrivningen ovan. Ansökan bör inte avse redan genomförd aktivitet.

Vem kan söka

Organisationer och föreningar, som har en styrelse och som bedriver en fortlöpande verksamhet kan ansöka om medel från stiftelsen.

Frågor

Besvaras av Stefan Werner via e-post stefan@wernerarkitekter.se eller Anna-Lena Schub, 0525-181 04.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede