Valnämnden

En valnämnd finns i varje kommun. Valnämnden ansvarar för att genomföra allmänna val till kommun, landsting och riksdag som äger rum vart fjärde år. Valnämnden ansvarar också för valen till EU-parlamentet som äger rum vart femte år samt folkomröstningar. Det innebär att valnämnden utser valförrättare som arbetar i vallokalerna på valdagen och ser till att det finns lämpliga vallokaler.

Valnämnden tar också emot de förtidsröster som inte hunnit skickats till rätt vallokal på valdagen och räknar dessa röster onsdagen efter valdagen.

Valnämnden har 8 ledamöter och 8 ersättare.

Ann-Marie Olofsson (C) är valnämndens ordförande.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöksadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Postadress

Tanums kommun
Verksamhet/mottagare
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede