Tanums kommuns vänorter

Nordiskt samarbete

I Norden bor ca 23 miljoner människor. Vi är fördelade på fem länder - Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige - och tre självstyrande områden - Grönland, Färöarna och Åland.

Det nordiska samarbetet är unikt. Inte som samarbete i sig, men för att det bygger på en unik samhörighet bland folken i Norden - genom historia, kultur och språkgemenskap. Nordiskt samarbete finns på alla plan och inom alla sektorer.

Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet är samarbetsorgan för de nordiska parlamenten (riksdagen) och regeringarna.

Föreningen Norden har lokalavdelningar i 30 kommuner i Västra Götalands region. Dessa kommuner har vänorter i de nordiska länderna som samarbetar i kultur- och utbytesprojekt av olika slag.

I Tanum finns Föreningen Norden Norra Bohuslän som inom sitt område även har Strömstads kommun. Kontakta gärna ordföranden Berit Carlsson,
tel 0525-130 88, för information om verksamhet och syfte.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Kommunkansliet

Kundcenter 0525-180 00

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede