Fler kommunala sommarjobb till ungdomar

Tanums kommun gör en extra satsning och skapar fler sommarjobb än vanligt till ungdomar mellan 16 och 24 år under sommaren 2021. Detta till följd av att antal sommarjobb i näringslivet har minskat på grund av pandemin.

Arbetsmarknadsenheten har jobbat hårt inför sommaren för att, tillsammans med kommunens alla verksamheter, skapa cirka 85 extra sommarjobb, platser som kommunen i vanliga fall inte har. Arbetsmarknadsenhetens egna verksamheter bidrar med cirka 40 platser för ungdomar där jobbet i huvudsak blir strandstädning, återbruk, fastighets- och trädgårdsskötsel och naturvård. Men även jobb inom renhållning, fritidshem, vaktmästeri, hamnskötsel med mera är aktuella.

Dessa sommarjobb är vigda till ungdomar som är skrivna i kommunen. De kommer jobba sex timmar om dagen under fyra veckor och det finns två perioder, allt för att så många som möjligt ska få möjlighet till jobb en del av sommaren.

Liksom tidigare år har kommunen även feriepraktik under tre veckor för ungdomar mellan 15 och 17 år med utökat behov. Feriepraktikplatserna har mer än dubblerats i sommar.

Här finns ett reportage om och med ungdomar som fick jobb under pandemins första sommar 2020.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede