Beredskap för störningar på kritiska varor eller tjänster

Kommunen har en försörjningsgrupp som ska identifiera och avhjälpa kritiska resursbehov för till exempel sjukvårdsmaterial, kemikalier eller teknisk utrustning. Behoven kan se mycket olika ut på kort eller lång sikt.

Med anledning av coronapandemin kan det uppstå brister eller störningar i leveranser av varor och tjänster. Syftet med gruppen är att den ska kartlägga eventuella sårbarheter och i nästa steg vidta åtgärder för att förstärka uthålligheten.

Gruppen identifierar och kartlägger kritiska behov. Målet är att vi ska ha en beredskap och robusthet så att brist inte uppstår och viktigt att vi ser till att vi har en uthållighet av leveranser. Behoven behöver beaktas på både en kortare sikt, närmaste veckorna, och lite längre sikt, minst ett halvår till att börja med. Man ser över vilka avtal och produkter/tjänster som kan anses vara kritiska.

Med i gruppen, som leds av säkerhetssamordnaren, finns representanter från alla verksamheter så att hela kommunens behov identifieras.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede