Corona - frågor och svar om våra verksamheter

Tanums kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Många svar innehåller länkar till myndigheters sidor, detta för att säkerställa att vi ger det svar som gäller just nu.

Sidan uppdateras löpande.

Frågor om corona och olika symptom

Smittspridning finns i alla delar av Sverige och i Tanums kommun likaså. Statistiken visar att det finns coronafall i kommunen. Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar.

Kommunen har beredskap för att hantera smitta inom kommunens verksamheter.

Här finns statistik om Covid-19 från Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur coronaviruset smittar kan du läsa om på länkarna nedan.

Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19. Du kan hindra smittspridning genom att:

 • Tvätta händerna
 • Nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Stanna hemma om du har symptom plus 48 timmar efter tillfrisknande.

Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens information på andra språk, other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att till en början bedöma om dina symptom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Genom att medicinera som vanligt för din allergi ser du om dina symptom beror på allergi eller sjukdom. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symptom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symptom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symptom försvinner plus ytterligare två dagar.

För dig som delårsboende i kommunen

Alla behöver ta sitt ansvar för att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige.

På Folkhälsomyndighetens sida finns informaton om resande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Allmänna råd och rekommendationer från myndigheter är skarpa till sin karaktär och inte vilka goda råd som helst som man kan välja att strunta i. Råden är bindande och man måste följa dessa.

Det är viktigt att du följer utvecklingen och svenska riktlinjer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som är i riskgrupp

Du som är över 70 år omfattas sedan den 22 oktober 2020 inte av några särskilda restriktioner utan ska följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du är 70 + eller äldre och inte kan få hjälp med att handla av någon i din närhet kan du vända dig till vår stödlinje där du kan få tips och vägledning hur du exempelvis kan göra inköp av mat eller mediciner.

Kontakta vårt kundcenter måndag till fredag klockan 08.00-16.30 på telefon 0525-180 00 eller via mail kommun@tanum.se.

För dig som har barn i förskola, skola, gymnasium eller är elev

Barn med symptom som snuva, hosta eller feber ska stanna hemma. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 26 november uppdaterade Smittskydd sina riktlinjer vid hushållsmitta för barn inom förskola. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Fortsatt gäller även att endast barn utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 1 december ändrade Folkhälsomyndigheten rekommendationen förhållningsregler för hushållskontakter i den uppdaterade vägledningen för smittspårning: även symtomfria barn i för- och grundskola stannar hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Sedan tidigare gäller rekommendationen för äldre elever, som elever i gymnasieskolan. Läs mer om symptomfria barn i hushåll med smitta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Symptomfria barn, elever och personal från friska hushåll ska gå i förskola, och skola.

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177.

Nej, friska barn i hem med hushållsmitta ska inte vistas i skolan/förskolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Den 26 november (uppdaterades 1 december för skolbarn) uppdaterade Smittskydd sina riktlinjer vid hushållsmitta för barn inom förskola och skola. Om någon i hushållet har bekräftad covid-19 rekommenderas, så långt det är möjligt, att barn inte lämnas på förskolan och elever inte vistas i skolan under den period det finns smittsamma personer i hushållet.

Fortsatt gäller även att endast barn/elever utan några symtom på covid-19 får vistas i förskola/skola. Läs mer på Smittskydd Västra Götalands sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friska skolbarn från friska hushåll ska gå till skolan, de har skolplikt. Läs mer om symptomfria barn i hushåll med smitta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi kan alla hjälpas åt och prata med våra barn om hygienrutiner.

Regler kring vård av barn (vab), smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans webbplats Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så länge de inte rekommenderar stängning har vi öppet våra förskolor, skolor och fritidshem som vanligt.

Förutsättningarna och regeringens rekommendationer kan dock komma att ändras snabbt.

Om förskolor och skolor stänger finns föreskrifter om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Informationen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vår målsättning är att våra skolor och förskolor ska vara öppna.

För att vi ska vara förberedda när det tas ett beslut om stängning av skolor eller förskolor behöver vi veta omfattningen av denna tillfälliga typ av barnomsorg och skola inom Tanums kommun.

Det är enbart vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som kommer att erbjudas barnomsorg/fritidshem/skola i en sådan situation. Vi följer myndigheternas rekommendationer och de allmänna råden om barnomsorg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du ytterligare frågor kontakta i första hand rektorn på den förskola, pedagogiska omsorg eller på det fritidshem barnet går.

Du måste fylla i e-tjänsten en gång för varje barn som behöver omsorg. Du ska ange vilken avdelning/enhet ditt barn går på. Skriv en kommentar om du har annan information vi behöver få, till exempel allergi.

Du lämnar dina svar i denna e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hur vet jag att jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet?
Enligt MSB:s allmänna råd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska du fråga din arbetsgivare. Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. I de allmänna råden finns mer information om de olika verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är, enligt MSB, till exempel:
Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och beslutade att, från och med 18 mars, all gymnasieutbildning och vuxenutbildning via Campus Futura ska genomföras genom fjärrundervisning eller genom distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar via Campus Futura ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt eller via telefon. Beslutet gäller tills nytt besked kommer.

Inom gymnasiet har alla elever egen ipad och använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Vuxenutbildningen och delar av SFI använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Inom delar av SFI kommer utbildningen också att bedrivas med stöd av e-post och telefon för de grupper som inte har tillgång till Google Classroom.

Samtliga lärare kommer att vara på plats i skolorna och bedriva fjärr- och distansundervisningen därifrån. Vid behov kan studenterna kontakta sina mentorer/klassansvariga.

Tanums kommun återupptar det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för elever inom vuxenutbildning på Futura. Utifrån att distansundervisning verkar bli långvarig kommer yrkesutbildningarna på Futura att återuppta APL för berörda klasser. De elever som är berörda är informerade av ansvarig lärare. Beslutet gäller från och med 30 mars 2020 och tillsvidare.

Vid frågor - kontakta ansvarig yrkeslärare eller klass/gruppansvarig.

Skolskjutsarna går som vanligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar.

Tänk på att Folkhälsomyndigheten har infört rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken om du åker mellan klockan 7-9 och 16-18.

Följ uppdaterad information på Västtrafiks webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer för munskydd i kollektivtrafiken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever kan vända sig till skolhälsovården om de har frågor eller känner oro med anledning av coronaviruset.

Krisinformation.se har information till barn om coronavirus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fritidsgårdar och aktiviteter

På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kommer tyvärr fritidsgårdarna i Tanums kommun tills vidare hållas stängda.

Vi arbetar med planering för att kunna erbjuda tillfällen då vi kan träffas utomhus för att genomföra lite aktiviteter.

Vi finns online på lite olika ställen som till exempel Houseparty, Boardgamearena, Discord för att möta upp och fortsätta träffa ungdomar. Ni kommer även se oss ute på högstadieskolorna.

För dig som omsorgstagare eller anhörig

Den 4 februari beslutade omsorgsnämnden att införa besök med restriktioner på Tanums kommuns äldreboenden. Beslutet gäller från den 6 februari 2021.

Nu gäller ansvarsfulla besök där vi alla tar ansvar för de rekommendationer som finns för att hindra smittspridning och skydda våra äldre.

 • Du behöver fortfarande föranmäla ditt besök för att undvika för många personer i lokalerna och för att vi ska kunna hjälpa till att ge dig skyddsutrustning.
 • Skyddsutrustning behöver fortfarande användas så som munskydd eller visir.
 • Sprita händerna före, under och efter besöket.
 • Undvik att vara för många i ett utrymme. Ett riktmärke är max två besökare per tillfälle.
 • Om du har symptom, avstå från besöket.

Vi har alla ett ansvar för att minska smittspridningen av covid-19. Vi hoppas du vill hjälpa oss med det!

Tanums kommun har i egenskap av såväl arbetsgivare som vårdgivare, på ett flertal sätt och mycket tydligt, framfört till länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Sverige riksdag och Sveriges Kommuner och Regioner att det är mycket angeläget att provtagning görs. Kommunens företrädare har även tagit direktkonakt med Västra Götalandsregionen på olika nivåer för att understryka behovet.

Nationellt har man nyligen informerat om att ökad provtagning ska ske av omsorgstagare och personal inom äldreomsorg. Hur provtagningen ska skötas i Tanums kommun bestäms av Västra Götalandsregionen, som enligt egna uppgifter kommer att presentera dessa rutiner snarast.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste arbetsuppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de viktigaste behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningsenhet, är du intresserad vänligen hör av dig på on.bemanning@tanum.se

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och smittskyddet tagit fram.

Ja, vid vårdarbete med omsorgstagare som har förkylningssymptom, använder personal visir, plastförkläden och handskar, handsprit finns. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygiens basala hygienrutiner. All nyanställd och ordinarie personal har fått påbyggnadsutbildning och nyanställd personal får utbildning i Vårdhygiens rutiner.

Vi har i dagsläget tillgång till skyddsutrustning undantaget visir, beställning är gjord men tillgången är osäker. Arbete pågår kontinuerligt för att förebygga materialbrist. Men för att inte stå utan visir sker tillverkning i egen regi just nu och flertalet verksamheter inom kommunen och även privatpersoner bistår med hjälp. Alla, medarbetare och privatpersoner, är mycket hjälpsamma och vi tackar varmt för detta engagemang!

Vi följer våra hygienrutiner. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om hen har symptom på sjukdom utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi har infört besöksförbud vid våra boenden för äldre, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Kommunen följer de rekommendationer som gått ut från Folkhälsomyndigheten och personal får kontinuerlig uppdatering kring vilka restriktioner som gäller. Våra medarbetare ska stanna hemma om de har symptom plus 2 dygn efter tillfrisknande. Alla ska hålla sig uppdaterade om senaste information och utvecklingen samt följa hygienrutinerna.

Vi har ingen smitta på något av våra boenden, vad vi vet, då det råder patientsekretess.

Våra lunchrestauranger på särskilda boenden är öppna för omsorgstagare men stängda för externa besökare.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren för att minimera risken för smittspridning. Anhöriga till andra brukare på boendet informeras om att smitta finns.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används alltid i omvårdnaden av insjuknad i covid-19.

Generellt sett avråder vi från alla besök på våra särskilda boenden med anledning av den rådande situationen såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Generellt sett avråder vi från alla besök på våra särskilda boenden med anledning av den rådande situationen såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Nej, vi tar inte emot externa tjänsteutövare/entreprenörer för tillfället.

Från den 15 december 2020 till 18 januari 2021 är växelvård och samtlig dagverksamhet inom omsorgen tillfälligt stoppad, detta för att värna riskgrupperna, minska smittspridning och frigöra personal under pågående pandemi samt ökad smittspridning i vårt område. Mer information om tillfälliga stoppet av växelvård och samtlig dagverksamhet Länk till annan webbplats..

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till omsorgstagaren. Detta kan innebära att besökstider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att specifika omsorgstagares besök planeras om, eller till och med bokas av. Den som har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan behöva få dessa per telefon istället.

För dig som lokal företagare

I vår nyhet Stödpaket till lokala företag kan du läsa mer om vilka stöd kommunen har för dig som företagare. Där finns information om åtgärder för att stärka företagens likviditet och åtgärder för att frigöra tid hos företagen.