Corona - frågor och svar om våra verksamheter

Tanums kommun följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram och har beredskap för ett eventuellt förändrat läge. Här finner du svar på de vanligaste frågorna som vi får just nu. Många svar innehåller länkar till myndigheters sidor, detta för att säkerställa att vi ger det svar som gäller just nu.

Sidan uppdateras löpande.

Frågor om corona och olika symptom

Smittskyddet i Västra Götaland säger att vi ska utgå från att det finns fall i samtliga kommuner. Västra Götalandsregionen informerar bara kommunen om det finns anledning att våra verksamheter ska agera på ett särskilt sätt. Patientsekretess råder för den drabbade på samma sätt som vid andra sjukdomar.

Kommunen har beredskap för att hantera en eventuell smitta inom kommunens verksamheter.

Här finns statistik om Covid-19 från Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer som delar hushåll med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma i sju dagar innan man går tillbaka till arbetsplatsen. Mycket av smittspridningen sker i hemmet och enligt Folkhälsomyndigheten är detta en åtgärd som kan bidra till att minska smittspridningen.

Det är behandlande läkare som beslutar om förhållningsregeln att stanna hemma om någon i hushållet är sjuk i covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vissa personer i hushållet undantas från delar av de nya förhållningsreglerna. Det gäller till exempel elever i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan, som kan fortsätta gå i skolan.

Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur coronaviruset smittar kan du läsa om på länkarna nedan.

Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19. Du kan hindra smittspridning genom att:

 • Tvätta händerna
 • Nysa i armvecket
 • Undvik att röra vid ansiktet
 • Stanna hemma om du har symptom plus 48 timmar efter tillfrisknande.

Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndighetens information på andra språk, other languageslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att till en början bedöma om dina symptom beror på allergi eller om du smittats av sjukdomen.

Se till att stanna hemma även om du får milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Genom att medicinera som vanligt för din allergi ser du om dina symptom beror på allergi eller sjukdom. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symptom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma.

Tillkommer nya symptom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symptom försvinner plus ytterligare två dagar.

Folkhälsomyndigheten har kommit ut med information om framtida vaccinationer på sin sida Frågor och svar. Information om vaccination mot covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig som delårsboende i kommunen

Alla behöver ta sitt ansvar för att dämpa spridningstakten av covid-19 i Sverige.

De tidigare restriktionerna för resor upphävdes 4 juni. Från den 13 juni kan symptomfria personer resa i Sverige. På Folkhälsomyndighetens sida finns mer informaton om beslutetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd och rekommendationer från myndigheter är skarpa till sin karaktär och inte vilka goda råd som helst som man kan välja att strunta i. Råden är bindande och man måste följa dessa.

Det är viktigt att du följer utvecklingen och svenska riktlinjer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som är i riskgrupp

Du som är över 70 år omfattas sedan den 22 oktober 2020 inte av några särskilda restriktioner utan ska följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du är 70 + eller äldre och inte kan få hjälp med att handla av någon i din närhet kan du vända dig till vår stödlinje där du kan få tips och vägledning hur du exempelvis kan göra inköp av mat eller mediciner.

Kontakta vårt kundcenter måndag till fredag klockan 08.00-16.30 på telefon 0525-180 00 eller via mail kommun@tanum.se.

För dig som har barn i förskola, skola, gymnasium eller är elev

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177.

Ja, friska barn kan gå till förskolan. Friska skolbarn ska gå till skolan, de har skolplikt.

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan alla hjälpas åt och prata med våra barn om hygienrutiner.

Regler kring vård av barn (vab), smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans webbplats Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så länge de inte rekommenderar stängning har vi öppet våra förskolor, skolor och fritidshem som vanligt.

Förutsättningarna och regeringens rekommendationer kan dock komma att ändras snabbt.

Om förskolor och skolor stänger finns föreskrifter om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Informationen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

För att ni och vi ska vara förberedda om det tas ett framtida beslut om stängning av skolor eller förskolor vill vi ta reda på omfattningen av denna tillfälliga typ av barnomsorg och skola inom Tanums kommun.

Det är enbart vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som kommer att erbjudas barnomsorg/fritidshem/skola i en sådan situation. Vi följer myndigheternas rekommendationer och de allmänna råden om barnomsorg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du ytterligare frågor kontakta i första hand rektorn på den förskola, pedagogiska omsorg eller på det fritidshem barnet går.

Du måste fylla i e-tjänsten en gång för varje barn som behöver omsorg. Du ska ange vilken avdelning/enhet ditt barn går på. Skriv en kommentar om du har annan information vi behöver få, till exempel allergi.

Du lämnar dina svar i denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att understryka att detta endast är en förberedande åtgärd inför ett eventuellt framtida beslut om att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem. Inget sådant beslut är taget i dagsläget.

Hur vet jag att jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet?
Enligt MSB:s allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska du fråga din arbetsgivare. Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. I de allmänna råden finns mer information om de olika verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är, enligt MSB, till exempel:
Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och beslutade att, från och med 18 mars, all gymnasieutbildning och vuxenutbildning via Campus Futura ska genomföras genom fjärrundervisning eller genom distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar via Campus Futura ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt eller via telefon. Beslutet gäller tills nytt besked kommer.

Inom gymnasiet har alla elever egen ipad och använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Vuxenutbildningen och delar av SFI använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Inom delar av SFI kommer utbildningen också att bedrivas med stöd av e-post och telefon för de grupper som inte har tillgång till Google Classroom.

Samtliga lärare kommer att vara på plats i skolorna och bedriva fjärr- och distansundervisningen därifrån. Vid behov kan studenterna kontakta sina mentorer/klassansvariga.

Tanums kommun återupptar det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för elever inom vuxenutbildning på Futura. Utifrån att distansundervisning verkar bli långvarig kommer yrkesutbildningarna på Futura att återuppta APL för berörda klasser. De elever som är berörda är informerade av ansvarig lärare. Beslutet gäller från och med 30 mars 2020 och tillsvidare.

Vid frågor - kontakta ansvarig yrkeslärare eller klass/gruppansvarig.

Skolskjutsarna går som vanligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar.

Elever kan vända sig till skolhälsovården om de har frågor eller känner oro med anledning av coronaviruset.

Krisinformation.se har information till barn om coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdar och aktiviteter

Fritidsgårdarna följer myndigheternas rekommendationer om både fortsatt ungdomsverksamhet och restriktioner för att förhindra smittspridning av Covid-19. Därför gör vi lite förändringar i vår verksamhet.

 • Vi har öppet alla fritidsgårdar.
 • Fritidsgårdarna kommer att erbjuda fler utomhusaktiviteter så som brännboll och grillning.
 • Vi börjar planera för mer gruppaktiviteter vilka man bokar sig på i förväg.
 • Vi kommer räkna antalet besökare vi har inne i lokalen och begränsar det till 40 ungdomar åt gången.
 • Vi uppmanar ungdomarna till att hålla avstånd till varandra inne i våra lokaler.
 • Vi uppmanar alla våra besökare att tvätta händerna när de kommer in till oss.

Alla som är friska är välkomna! Har du det minsta symptom (till exempel hosta, halsont, feber eller snuva) kan du inte besöka oss. Uppvisar du symptom hos oss kommer du bli ombedd att gå hem. Dessa åtgärder gäller tillsvidare.

För dig som omsorgstagare eller anhörig

Besöksförbudet upphör på samtliga vård- och omsorgsboenden den 1 oktober.

Även om besöksförbudet hävs så behöver vi gemensamt värna om de boende och vi hoppas därför att du som anhörig kan respektera de råd och rekommendationer vi har när du besöker din/dina anhöriga på något av våra boenden.

Här finns mer information om hur du går tillväga vid besök.

Tanums kommun har i egenskap av såväl arbetsgivare som vårdgivare, på ett flertal sätt och mycket tydligt, framfört till länsstyrelsen Västra Götaland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen, Regeringskansliet, Sverige riksdag och Sveriges Kommuner och Regioner att det är mycket angeläget att provtagning görs. Kommunens företrädare har även tagit direktkonakt med Västra Götalandsregionen på olika nivåer för att understryka behovet.

Nationellt har man nyligen informerat om att ökad provtagning ska ske av omsorgstagare och personal inom äldreomsorg. Hur provtagningen ska skötas i Tanums kommun bestäms av Västra Götalandsregionen, som enligt egna uppgifter kommer att presentera dessa rutiner snarast.

Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste arbetsuppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de viktigaste behoven hos omsorgstagarna går först. Blir många anställda sjuka samtidigt kommer vi att prioritera omvårdnad samt hälso- och sjukvård. Vid behov prioriteras serviceinsatser bort. Vi ser gärna att vi får fler som anmäler sig till vår bemanningsenhet, är du intresserad vänligen hör av dig på on.bemanning@tanum.se

Vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med basal hygien och våra medarbetare är vana att hantera situationer där smittspridning kan förekomma. Vi följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och smittskyddet tagit fram.

Ja, vid vårdarbete med omsorgstagare som har förkylningssymptom, använder personal visir, plastförkläden och handskar, handsprit finns. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Vårdhygiens basala hygienrutiner. All nyanställd och ordinarie personal har fått påbyggnadsutbildning och nyanställd personal får utbildning i Vårdhygiens rutiner.

Vi har i dagsläget tillgång till skyddsutrustning undantaget visir, beställning är gjord men tillgången är osäker. Arbete pågår kontinuerligt för att förebygga materialbrist. Men för att inte stå utan visir sker tillverkning i egen regi just nu och flertalet verksamheter inom kommunen och även privatpersoner bistår med hjälp. Alla, medarbetare och privatpersoner, är mycket hjälpsamma och vi tackar varmt för detta engagemang!

Vi följer våra hygienrutiner. Varje medarbetare tar ansvar och stannar hemma om hen har symptom på sjukdom utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi har infört besöksförbud vid våra boenden för äldre, då vi alla måste hjälpas åt att värna de som är i riskgruppen.

Kommunen följer de rekommendationer som gått ut från Folkhälsomyndigheten och personal får kontinuerlig uppdatering kring vilka restriktioner som gäller. Våra medarbetare ska stanna hemma om de har symptom plus 2 dygn efter tillfrisknande. Alla ska hålla sig uppdaterade om senaste information och utvecklingen samt följa hygienrutinerna.

Vi har ingen smitta på något av våra boenden, vad vi vet, då det råder patientsekretess.

Våra lunchrestauranger på särskilda boenden är öppna för omsorgstagare men stängda för externa besökare.

Om misstanke om smitta finns gäller följande:

 • Boende inom äldreomsorgen är en prioriterad grupp för provtagning. Provtagning sker efter kontakt med ansvarig läkare på vårdcentral vid misstanke om smitta.
 • Antalet personal som vårdar personen begränsas.
 • Om smitta konstateras isoleras vårdtagaren för att minimera risken för smittspridning. Anhöriga till andra brukare på boendet informeras om att smitta finns.
 • Vi fortsätter utföra vårt uppdrag som vanligt. Skyddsutrustning används alltid i omvårdnaden av insjuknad i covid-19.

Generellt sett avråder vi från alla besök på våra särskilda boenden med anledning av den rådande situationen såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Generellt sett avråder vi från alla besök på våra särskilda boenden med anledning av den rådande situationen såvida det inte finns ett akut behov hos patienten. Vid eventuella besök är det viktigt att både vårdgivare och patient inte har några förkylningssymtom som hosta, feber eller snuva.

Nej, vi tar inte emot externa tjänsteutövare/entreprenörer för tillfället.

Dagverksamheterna för personer med minnesproblematik är öppen tills vidare, detta beslut kan komma att ändras.

Vi försöker att minska antalet medarbetare som kommer hem till omsorgstagaren. Detta kan innebära att besökstider behöver ändras. Ibland måste vi prioritera om vår personal och hjälpa de som har störst behov i första hand. Det kan innebära att specifika omsorgstagares besök planeras om, eller till och med bokas av. Den som har insatser som ”tillsyn” och ”social kontakt” kan behöva få dessa per telefon istället.

För dig som lokal företagare

I vår nyhet Stödpaket till lokala företag kan du läsa mer om vilka stöd kommunen har för dig som företagare. Där finns information om åtgärder för att stärka företagens likviditet och åtgärder för att frigöra tid hos företagen.

Folkhälsomyndighetens nya föreskrift för att förhindra smitta på restauranger och caféer innebär krav på att förhindra trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer och bardiskar. Det finns inget förbud mot bufféservering eller take away i föreskriften.

Detta innebär att du som verksamhetsägare har en skyldighet att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Här kan du läsa mer om den nya föreskriften för restauranger, barer och caféer etc.

Från söndagen den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen 27 mars.

Kort beskrivning
Reglerna om max 50 personer omfattar inte bibliotek, köpcenter och butiker, antalet gäster på en restaurang eller i en skolmatsal, kommunfullmäktiges sammanträden, löpande verksamhet på fritidsgårdar och dylikt. Om särskilda arrangemang anordnas, till exempel en teaterföreställning eller ett föredrag, kan detta omfattas av reglerna så då får man gå igenom reglerna för att se vad som gäller för det specifika fallet.

Mer information
Sveriges Kommuner och Regioner samt Polisen har information om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Sveriges Kommuner och Regioners informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även Krisinformation.se har informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster