För dig som har barn i förskola, skola eller gymnasium

Tanums kommun följer utvecklingen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Viss gymnasieutbildning och vuxenutbildning via Campus Futura genomförs genom fjärrundervisning eller på distans. Ta kontakt med lärare för mer information.

Grundskolan och förskolan bedriver sina verksamheter precis som vanligt. Alla friska barn, elever och personal ska gå till skolan och förskolan.

Händelseutveckling

2020-09-02 Information till vårdnadshavare med barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola.

Vi vill påminna om vikten av att fortsatt följa riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gällande Covid-19. Enligt Smittskydd i Västra Götaland har vi smittspridning av Covid-19 igång i hela vårt område, även i Tanums kommun. Så tack för att ni även fortsättningsvis följer myndigheternas rekommendationer för förskola och skola.

För att minska smittspridning:

  • Barn, elever och vuxna med symptom ska vara hemma från förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem och jobb plus två dagar som symptomfri. Vid negativt testsvar för Covid-19 kan friska och pigga elever återgå till undervisning. Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Tänk på att även avstå från att hämta eller lämna på förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och skola om du har minsta symptom.
  • Värna våra riskgrupper!

Vid frågor vänd er till ansvarig rektor.

Information skola och förskola

Vi får många frågor från vårdnadshavare till barn i förskola och skola och vill därför förtydliga med information.

Länk till Skolverkets sida:


 

För dig som har barn i förskola, skola, gymnasium eller är elev

Barn och elever som tillhör en riskgrupp samt barn och elever med nära anhöriga i en riskgrupp som har frågor hänvisas till 1177.

Ja, friska barn kan gå till förskolan. Friska skolbarn ska gå till skolan, de har skolplikt.

Skolan eller förskolan kan inte garantera att ett barn inte blir smittat i skolan men vi arbetar kontinuerligt med handhygien och upplyser om hur vi bäst undviker smitta enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kan alla hjälpas åt och prata med våra barn om hygienrutiner.

Regler kring vård av barn (vab), smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning finns på Försäkringskassans webbplats Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så länge de inte rekommenderar stängning har vi öppet våra förskolor, skolor och fritidshem som vanligt.

Förutsättningarna och regeringens rekommendationer kan dock komma att ändras snabbt.

Om förskolor och skolor stänger finns föreskrifter om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Informationen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Våra skolor och förskolor är öppna och vår målsättning är att de ska fortsätta att vara det.

För att ni och vi ska vara förberedda om det tas ett framtida beslut om stängning av skolor eller förskolor vill vi ta reda på omfattningen av denna tillfälliga typ av barnomsorg och skola inom Tanums kommun.

Det är enbart vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet som kommer att erbjudas barnomsorg/fritidshem/skola i en sådan situation. Vi följer myndigheternas rekommendationer och de allmänna råden om barnomsorg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du ytterligare frågor kontakta i första hand rektorn på den förskola, pedagogiska omsorg eller på det fritidshem barnet går.

Du måste fylla i e-tjänsten en gång för varje barn som behöver omsorg. Du ska ange vilken avdelning/enhet ditt barn går på. Skriv en kommentar om du har annan information vi behöver få, till exempel allergi.

Du lämnar dina svar i denna e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är viktigt att understryka att detta endast är en förberedande åtgärd inför ett eventuellt framtida beslut om att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem. Inget sådant beslut är taget i dagsläget.

Hur vet jag att jag arbetar inom samhällsviktig verksamhet?
Enligt MSB:s allmänna rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska du fråga din arbetsgivare. Finns det två vårdnadshavare och bara en av dem deltar i samhällsviktig verksamhet bör som utgångspunkt den andra ta hand om barnet. I de allmänna råden finns mer information om de olika verksamheterna.

Samhällsviktiga verksamheter är, enligt MSB, till exempel:
Vård, polis, räddningstjänst, kommunal omsorg, socialtjänst, utbildning, renhållning, vatten/avlopp, kollektivtrafik, lokal eller regional ledning, akut felavhjälpning, energiförsörjning, varudistribution, persontransporter, samhällets kommunikation, livsmedelsindustri, tillgång till kontanter, sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, transportsektorn.

Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och beslutade att, från och med 18 mars, all gymnasieutbildning och vuxenutbildning via Campus Futura ska genomföras genom fjärrundervisning eller genom distans. Det innebär att samtliga elever som går utbildningar via Campus Futura ska fortsätta sin skolgång hemifrån och ha kontakt med sina lärare digitalt eller via telefon. Beslutet gäller tills nytt besked kommer.

Inom gymnasiet har alla elever egen ipad och använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Vuxenutbildningen och delar av SFI använder sig av Google Classroom och Meet. Vidare instruktioner kommer att finnas i Classroom.

Inom delar av SFI kommer utbildningen också att bedrivas med stöd av e-post och telefon för de grupper som inte har tillgång till Google Classroom.

Samtliga lärare kommer att vara på plats i skolorna och bedriva fjärr- och distansundervisningen därifrån. Vid behov kan studenterna kontakta sina mentorer/klassansvariga.

Tanums kommun återupptar det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) för elever inom vuxenutbildning på Futura. Utifrån att distansundervisning verkar bli långvarig kommer yrkesutbildningarna på Futura att återuppta APL för berörda klasser. De elever som är berörda är informerade av ansvarig lärare. Beslutet gäller från och med 30 mars 2020 och tillsvidare.

Vid frågor - kontakta ansvarig yrkeslärare eller klass/gruppansvarig.

Skolskjutsarna går som vanligt.

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation sker på- och avstigning enbart genom bussens mittdörrar.

Elever kan vända sig till skolhälsovården om de har frågor eller känner oro med anledning av coronaviruset.

Krisinformation.se har information till barn om coronaviruslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fritidsgårdar och aktiviteter

Fritidsgårdarna följer myndigheternas rekommendationer om både fortsatt ungdomsverksamhet och restriktioner för att förhindra smittspridning av Covid-19. Därför gör vi lite förändringar i vår verksamhet.

  • Vi har öppet alla fritidsgårdar.
  • Fritidsgårdarna kommer att erbjuda fler utomhusaktiviteter så som brännboll och grillning.
  • Vi börjar planera för mer gruppaktiviteter vilka man bokar sig på i förväg.
  • Vi kommer räkna antalet besökare vi har inne i lokalen och begränsar det till 40 ungdomar åt gången.
  • Vi uppmanar ungdomarna till att hålla avstånd till varandra inne i våra lokaler.
  • Vi uppmanar alla våra besökare att tvätta händerna när de kommer in till oss.

Alla som är friska är välkomna! Har du det minsta symptom (till exempel hosta, halsont, feber eller snuva) kan du inte besöka oss. Uppvisar du symptom hos oss kommer du bli ombedd att gå hem. Dessa åtgärder gäller tillsvidare.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 116 111
Chat hos BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag Psykisk hälsa
Stödlista i kristidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)