Viktigt att säkra personalförsörjningen

En pandemi, ett krig eller annan kris medför alltid stora utmaningar för samhället och samhällsbärande aktörer måste ha beredskap och förbereda sig för att minska effekterna av de påfrestningar som kan uppstå.

Kommunen har för att skapa en långsiktigt uthållig organisation nu förtydligat den så kallade Pandemiplanen och kompletterat med åtgärder för personalförsörjning med anledning av covid-19.

Syftet med planen är att säkra personalförsörjningen för de verksamheter som anges som särskilt viktiga att upprätthålla såsom äldreomsorg, funktionshinderverksamhet och förskola. Dels för att anhöriga till personer inom andra samhällsviktiga funktioner utanför kommunens verksamheter ska kunna arbeta, t ex inom sjukvård. Men också för att kunna bedriva kommunal verksamhet vid ett ”katastrofscenario” där en mycket stor andel av personal och/eller vårdtagare på en enhet blir smittade exempelvis inom äldreomsorgen.

I planen föreslås olika rekryteringsåtgärder som fortsatt behöver ske och även hur man kan trygga bemanningen genom olika personalåtgärder och fortsatt ha trygga och verksamhetsutvecklande medarbetare.

-Det är viktigt att våra rekryteringsannonser syns väl i våra kanaler, både digitala och i traditionella medier, så att det är lätt att få kunskap om att vi har lediga tjänster. Tanums kommun är en attraktiv arbetsgivare och att våra introduktioner och utbildningar gör att medarbetare känner sig trygga. Trygga och kompetenta medarbetare ökar kvalitén i de olika verksamheterna, detta gäller ju än mer i ett läge av pandemi, säger Agneta Andersson, HR-chef på Tanums kommun.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede