Ungdomsstödjare

I sommar kommer vi att förstärka den uppsökande verksamheten bland ungdomar och barn. Därför kommer kommunalt anställda ungdomsstödjare, så kallade Fältare, att agera som ett stöd och föra dialog bland ungdomar och barn de möter. Fältarna arbetar två och två mellan klockan 18.00–01.00 företrädesvis fredag–lördag från midsommar fram tills att skolan startar.

Verksamheten är mobil och sker i samarbete med polis och socialtjänst.

Uppdraget innebär tystnadsplikt men finns det misstanke om att ett barn eller ungdom far illa görs en orosanmälan till socialtjänsten.

Vi ber dig som vuxen eller förälder att vara uppmärksam på hur våra barn och ungdomar mår och vad de har för sig i sommar.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede