Sommarberedskap inom barnomsorgen

Vårt samhälle måste fungera även vid samhällsstörningar, det vill säga olyckor, kriser, krig eller som just nu en pandemi. För att kunna upprätthålla samhällets funktionalitet oavsett störning är vissa verksamheter viktigare än andra – de är samhällsviktiga.

I Tanums kommun finns många föräldrar med jobb inom samhällsviktiga verksamheter och det måste finnas beredskap att kunna ta emot barn till dessa om de skulle bli tvungna att avbryta sina semestrar och återgå till arbetet på grund av pandemin. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför gjort en noggrann sommarplanering och har en god beredskap för att kunna svara mot ett ökat behov av barnomsorg i sommar.

Med samhällsviktiga verksamheter menas till exempel funktioner inom dricksvattenförsörjning och primärvård men också räddningstjänst eller akutsjukvård. En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal nivå som till exempel förskoleverksamhet medan ett akutsjukhus är samhällsviktigt på regional nivå.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede