Skyddsutrustning inom vård och omsorg

Tanums kommun har god tillgång till skyddsutrustning för personalen inom vår vård- och omsorgsverksamhet. I dagsläget finns den skyddsutrustning som verksamheterna behöver under sommaren för att leva upp till gällande lagstiftning och myndigheternas rekommendationer.

Vissa varor blir under coronapandemin bristvaror när efterfrågan ökar. De produkter man har identifierat i Sverige som kritiska produkter är munskydd, visir, förkläden, handskar, handdesinfektion och ytdesinfektion.

För att inte stå utan skyddsutrustning anmäler kommunen varje vecka till Socialstyrelsen vilka produkter som det finns behov av. Det behov som kommunens vård- och omsorgsverksamhet rapporterar in innehåller också behovet från privata vård- och omsorgsverksamheter i respektive kommun.

Tanums kommun har knutit ett avtal med det lokala företaget Vasco AB som levererar handdesinfektion (handsprit) och oparfymerad tvål till vår omsorgsverksamhet och till förskolor och skolor. Dessa leveranser kommer att fortgå en bit in på hösten.

Bakgrund

Socialstyrelsen har fått i uppdrag från regeringen att se till att material finns tillgängligt. Socialstyrelsen tar hjälp av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som har avtal med företaget OneMed. De scannar av internationellt och köper in produkterna för att se till att dessa finns tillgängliga till vård- och omsorgsverksamhet i Sverige.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede