Kommunen har beredskap att vårda covid-19-patienter på hemmaplan

Den 25 maj stod den nya korttidsavdelningen Kompassen färdig på Hedegården, redo att ta emot eventuella omsorgstagare. Till avdelningen har det ordnats allt ifrån sängar och madrasser till hur maten ska levereras.

Tanums kommun fick med anledning av pandemin i slutet av mars uppdrag av länsstyrelsen att skapa ytterligare platser inom kommunens omsorgsverksamhet vilket man gjort med den nya avdelningen.

Omsorgstagarna på avdelningen kan vara insjuknade i covid-19 i behov av omvårdnad men inte vara i behov av sjukhusvård. Avdelningen är skapad så att man förhindrar smittspridning och har beredskap för att avgränsa och isolera de omsorgstagare som behöver omsorg där. I skrivande stund (27 maj) vårdar Tanums kommun ingen med konstaterad covid-19 inom särskilt boende, hemtjänst eller LSS.

Medarbetare har rekryterats både från omsorgens ordinarie verksamheter men även nyrekrytering. I hela omsorgen och även för denna avdelning har medarbetarna utbildats i basala hygienrutiner och hur och när skyddsutrustning ska användas. Omsorgen har haft stort fokus på en säker arbetsmiljö för medarbetarna och kontinuerligt gjort riskbedömningar av arbetsmiljön för att säkerställa att skyddsutrustning används. Lika stort fokus har varit på att omsorgstagarna ska ha en säker hemmiljö/vistelse på korttidsboendet.

Pandemin innebär en stor påfrestning i samhället i stort och därigenom också för de kommunala verksamheterna. Det är därför viktigt att kommunen löser situationen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns och har beredskap om situationer uppstår.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede