Det här gör kommunen

-Med anledning av Coronaviruset och dess konsekvenser så samverkar Tanums kommun med grannkommuner, ansvariga myndigheter, näringslivet och frivilliga krafter. Varje vecka deltar kommunen i länsstyrelsens samverkanskonferenser.

Tanums kommun har vidtagit flera åtgärder till följd av det extraordinära läget, till exempel att:

 • gymnasie- och vuxenutbildning ska bedrivas på distans
 • införa besöksförbud på vård- och omsorgsboenden
 • uppdatera pandemiplanen för att kunna prioritera personella resurser
 • vissa verksamheter är nerskalade eller lagda på is
 • erbjuda hjälp till personer över 70 år samt riskgrupper, om de behöver isolera sig
 • stödja det lokala näringslivet
 • ta fram råd och riktlinjer till anställda, elever och brukare
 • tillfälligt minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige
 • möjliggöra deltagande på distans i politiska möten

Tanums kommun har också aktiverat sin krisledningsnämnd, denna kan fatta snabba och avgörande beslut och består av folkvalda ur kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessutom så har en tjänsteman i beredskap (TiB) inrättats, som har i uppgift att ständigt följa utvecklingen och aktivera en krisorganisation om så skulle behövas.

Händelseutveckling:

2020-09-01 Folkhälsomyndigheten har uppdaterat riktlinjer för skolever med symptom.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-05-06 Frivilliga egentest för personal inom vård, omsorg och socialtjänst.

Tanums kommun är redan igång med de frivilliga egentester för covid-19 som Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram för personal inom kommunal vård, omsorg och socialtjänst.

Testet, som är frivilligt, är till för att personal inom kommunal vård och omsorg med mycket milda symptom på förkylning eller luftvägsinfektion ska veta om de kan gå till jobbet. Om personen för övrigt känner sig pigg och frisk kan ett negativt testresultat för covid-19 innebära att personen kan gå till arbetet istället för att vara hemma för säkerhets skull.

Den som har milda symptom sjukanmäler sig som vanligt och är hemma från jobbet. Vill man testa sig så kontaktar man sin närmaste chef och kan få göra testet 24 timmar efter symptomdebut. Chef och medarbetare kommer gemensamt överens om att göra testet.

Provet som tas i näsa och svalg gör den anställde själv genom ett egentest, testet har tydliga instruktioner.
Rutiner för egentest och vägledning för chefer och medarbetare är framtagen för att underlätta all hantering.


Tidigare händelser:

Kommunledningen uppmanar fortsatt samtliga inom kommunens verksamheter:

 • Stanna hemma vid uppvisande av symtom på luftvägsinfektion som hosta, snuva, feber eller ont i halsen och minst 48 timmar efter tillfrisknande.
 • Arbeta på distans utifrån verksamhetens förutsättningar och behov.
 • Följ Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer och råd.
 • Undvik resor till riskområden/områden med samhällsspridning både i tjänsten och privat.
 • Tänk på att vara källkritiska.
 • Verksamhetsansvariga ska följa händelseutvecklingen noggrant och kontinuerligt då informationen uppdateras hela tiden.
 • Verksamhetsansvariga ska se till att det finns goda förutsättningar för god handhygien inom verksamheterna.

Interna riktlinjer medarbetare Tanums kommun ang Corona Viruset 2020-04-23PDF (pdf, 66.1 kB) (pdf, 126.3 kB)

 • Krisledningsnämnd
  Tanums kommun har den 31 mars aktiverat sin krisledningsnämnd för att vara beslutsför och förberedd inför eventuellt kommande situationer kopplade till Coronavirus och Covid-19. Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskott.
 • Pandemiplan
  Tanums kommun har en uppdaterad pandemiplan och arbetar utifrån de rekommendationer från myndigheter som finns och har en god beredskap. Arbetet just nu är inriktat på att skydda våra mest utsatta grupper inom de kommunala verksamheterna. Sedan 11 mars råder besöksförbud på våra kommunala boenden. Vi tar inte emot besökande med symptom på luftvägssinfektion inom någon verksamhet.
 • Friska barn, elever och lärare ska vara i skolan
  Regeringen har beslutat att skolorna ska vara öppna. Tanums kommun följer myndigheternas rekommendationer och barn, elever och personal som är friska ska vara i skolan.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Telefon

Länkar

Frågor om corona:

Ring 113 13

Vid symptom:

Ring 1177

Hjälp i vardagen för 70+

Kundcenter 0525-180 00

Samtalsstöd vid oro:

Personligt ombud i Fyrbodal:
Louise 072-212 74 02
Maria 072-212 74 58
Mattias 072-212 75 57

Äldrelinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 020-22 22 33

Föräldralinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 020-85 20 00

För barn och unga: BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 116 111
Chat hos BRISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvinnofridslinjen
Ring: 020-50 50 50

Mansjouren
Ring: 08-30 30 20

Självmordslinjen:länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ring: 90101
Chat hos självmordslinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdrag Psykisk hälsa
Stödlista i kristidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

قائمة الدعم باللغة العربية
خط باللغة العربية ولغات أخرى حوا كورونا - منطقة فاسترا جوتالاند ها 0812368000

هاتف نسيم الكبار باللغة العربية. هاتف:077448090 (الثلاثاء - الخميس)

حفظ الدليل الإرشادي للأطفال والمراهقين والآباء بلغات مختلفة منها العربية. المكالمات مجانية ومجهولة. هاتف: 0200778820

(أيام الأسبوع من ساعة 15 18)