Tidigare mottagare av folkhälsopriset

2021

Folkhälsopriset 2021 delas ut till underhållningsbandet Haaks som på ett prestigelöst sätt bjudit på livespelningar via Facebook under hela pandemin.

Under en tid då människor varit socialt distanserade och isolerade, så har Haaks genom sin musik och sin framtoning spridit glädje och energi rakt in i våra vardagsrum. Haaks har bidragit till meningsfullhet och gemenskap som är en viktig del för människors hälsa.

2020

delas ut till Bertil Ljungqvist och Ulrika Döbeln för satsningen "Friidrott 35+ och yoga".

Med sin glädjefyllda satsning ”Friidrott 35+ och Yoga” har Bertil och Ulrika fått stora delar av Hamburgssund med omnejd att röra på sig. De har skapat en inkluderande miljö och en fin balans mellan friidrottens fysiska aktivitet och yogans mentala närvaro, där alla kan vara med utifrån egen förmåga.

2019

delas ut till Lars Skoglund och Laila Berntsson.

2018

Tanums kulturförening har utsetts till 2018 års folkhälsopristagare med motiveringen:

Tanums kulturförening, som med stort engagemang och
medmänsklighet bidrar till folkhälsa genom sitt arbete för integration och delaktighet.

Genom bland annat språkcaféer, Ashura och lärarnas dag har Tanums kulturförening skapat möten och bidragit till gemenskap och glädje för Tanums invånare.

2017

Föreningen Tanums gammeldansare har utsetts till 2017 års folkhälsopristagare med motiveringen:

För mångårigt engagemang och utvecklande av gammeldans som kulturarv, är Föreningen Tanums gammeldansare en aktiv förening som med sina danskvällar bidrar till ökad folkhälsa såväl fysiskt som socialt och lockar medlemmar långväga i från.

2016

Arne Alfredsson har utsetts till 2016 års folkhälsopristagare med motiveringen:

För sitt  stora arbete och outtröttliga engagemang för att få till Arnes väg i Havstenssund. En fin och mycket uppskattad vandringsstig som binder ihop Havstenssunds samhälle med flera fina grönområden och på så sätt stimulerar till både motion, rekreation och möten mellan människor.

2015

Christer Andersson har utsetts till 2015 års folkhälsopristagare med motiveringen:

Till en erfaren föreningsmänniska som med fokus på lust, mångfald och inkludering arbetar för att utveckla nya fritidsverksamheter för barn och ungdomar.

2014

Annika Korhonen för sitt engagemang och arbete med att skapa en öppen plats för möten mellan generationer, med odling och trädgårdsskötsel som rekreationsform. Hedeträdgården med sin mångfald av växtlighet och med ett miljötänk som genomsyrar hela trädgården inspirerar till nya idéer för hållbar utveckling. Med sin rullatorvänliga grusgång och upphöjda odlingsbänkar skapas tillgänglighet för alla. Den ro i själen som ges när man vistas i denna vackra trädgård har en lugnande inverkan och ger livskvalitet.

2013

Signe Johansson för hennes engagemang för de boende på Fjällbacka Service samt äldre i Fjällbacka med omnejd. Signe har varit frivillarbetare knuten till Fjällbacka service sedan år 2008 och sitter med som representant i Gårdsrådet sedan 2009. Hon är navet i gårdsrådets verksamhet och ansvarar för bingo, stickkafé och pysselverksamhet. Hon medverkar också i kyrkans sammankomster, kaféet, gårdsrådets regelbundna fester och underhållning. Signe är enormt uppskattad hos såväl hyresgäster som personal, är mycket social, har ett hjärta av guld men säger ändå vad hon tycker.

2012

Henric Husberg för att han startat, och håller samman, en promenadgrupp, som i flera år sett till att människor på äldreboendet Tärnegården, som inte på egen hand kan ta sig ut i samhället eller naturen ändå ges denna möjlighet till social samvaro och utevistelse under några timmar så gott som varje vecka.

2011

Elisabet Bergquist för hennes genuina intresse för, och det praktiska arbetet med, att stimulera människor att vårda sitt välbefinnande upp i hög ålder. Alltsedan Elisabet för några år sedan fick kunskap om hur ett "gym" för äldre kan utformas har hon målmedvetet arbetat för att förverkliga detta i Tanums kommun. I samverkan med den kommunala verksamheten, och med väsentliga bidrag från lokala donationsfonder, har Elisabeths idéer kunnat förverkligas och ett "gym" finns nu i anslutning till Fjällbacka Service.

2010

Ingvar Bruhn för hans mångåriga insats som arrangör och tävlingsledare av V-Touren på Mjölkeröds Golfbana. En insats som resulterat i att ett sextiotal personer i åldern 60-84 år, i ur och skur varje onsdag från april till september, har träffats, puttat, pratat och tillryggalagt sammanlagt 600 mil per år.

2009

Tanums IF och Tanumshede samhällsförenings gemensamma "promenadgrupp" för deras trägna arbete med att skapa delaktighet och tillhörighet i samhällslivet för en grupp människor, som har svårighet att på egen hand hävda sina behov, och för deras oegennyttiga engagemang utanför de egna föreningarnas intressesfär.

2008

Lars Skoglund för hans mångåriga entusiasmerande och oförtröttliga arbete med att öka den fysiska aktiviteten bland barn och vuxna i Tanums kommun. Lars har genom sitt engagemang i Korpen framgångsrikt drivit projektet "Tanum - en kommun i rörelse", vilket i sin tur bland annat lett till att nästan alla skolor i kommunen ingår i "Idrottslyftet", som främst syftar till att stimulera barn och unga till spontanidrott.

2007

Folkhälsopriset 2007 tilldelas NHR-föreningen i norra Bohuslän för dess framgångsrika arbete med att göra tillvaron rikare och lättare för människor med neurologiska sjukdomar och skador. NHR-föreningen är genom sina mångskiftande aktiviteter, sin positiva och inkluderande attityd en förening där den enskildes handikapp aldrig är ett hinder.

Kontakt

Kundcenter

Telefon 0525-180 00
Fax 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30
Avvikande öppettider

Besöks/postadress

Kommunhuset
Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Tedacthuset
Storemyrsvägen 2
457 31 Tanumshede

Folkhälsorådet

0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede