Folkhälsa

Folkhälsorådets logotype

Känsla av sammanhang, KASAM, är ett centralt begrepp och ska genomsyra verksamheten. Det betyder att vi ska verka för att människor förstår den situation man lever i och känner att man kan påverka den, har tillit till sig själv och andra samt uppfattar livet som meningsfullt.

Folkhälsorådets arbete utgår från Folkhälsoplan 2017PDF (pdf, 367.6 kB) och till denna finns en budgetPDF (pdf, 331.1 kB). Folkhälsoplanen har ett till största delen hälsofrämjande perspektiv, med andra ord bygger på att förstärka det friska hos människan och i samhället. Planen syftar även till en preventiv, förebyggande inriktning som har sin utgångspunkt i att identifiera riskfaktorer som leder till ohälsa.

Folkhälsoplanen utgår från det nationella folkhälsopolitiska målet: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och i de av regeringen beslutade elva målområdena (www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). Västra Götalandsregionen har tagit fram en >folkhälsopolitisk policyPDF (pdf, 1.3 MB) som Tanums kommunfullmäktige antagit som sin egen och som innehåller sex "utmaningar". I folkhälsoplanen beskrivs dessa utmaningar och där ges förslag på hur man skall möta dessa. De kommunala nämnderna skall utgå från utmaningarna när de beslutar om folkhälsomål för sina verksamheter.

Folkhälsorådet består av politiker och tjänstemän från alla kommunala nämnder, kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, primärvården och tandvården.

Ansökningar till verksamhet ska ha inkommit senast 15 oktober vilka sedan behandlas i Folkhälsorådet och ligger till grund för nästa års folkhälsoplan. Folkhälsoplanen är under ständig påverkan så kommer det bra förslag på verksamhet kan mål ändras eller läggas till. Folkhälsorådet har även egna mål som kan tillgodoses genom samarbete med andra utanför den kommunala organisationen som föreningar, studieförbund, andra grupper eller enskilda personer.

Bra länkar:

Vi tar gärna emot idéer, synpunkter men även om du har frågor.

Hör av dig till Louise Thunström, ordförande, 0525-181 06, louise.thunstrom@tanum.se.

Dan Andersson, folkhälsostrateg och sekreterare, adress Tanums kommun, Folkhälsorådet, 457 81 Tanumshede, 0525-185 13, 070-683 76 29, fax 0525-183 00, dan.andersson@tanum.se.

Kontakt

Kundcenter

Tel. 0525-180 00
Fax. 0525-183 00
kommun@tanum.se

Måndag-fredag 8.00-16.30

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Folkhälsorådet

Tel. 0525-185 13

Besöks/postadress

Apoteksvägen 6
457 81 Tanumshede

Telefon

Länkar

Folkhälsoplan 2017PDF (pdf, 367.6 kB)

Folkhälsorådets budget 2017PDF (pdf, 331.1 kB)

Folkhälsopolitisk policyPDF (pdf, 1.3 MB)

Jämställt Västra GötalandPDF (pdf, 2 MB)