Vill fånga upp entreprenörer

Från vänster: Roeen Etehadi, Marialin Alverstedt, Mohamed Albushra och Mohmoud Habib

Nyanlända i Tanum har genom projektet Snabbspåret fått veta vad som gäller för den som vill starta och driva företag.

-Jätteviktig information för den som vill starta eget, säger Roeen Etehadi.

Han var en av 42 elever på sfi (svenska för invandrare) som nappade på möjligheten att under två dagar få grundläggande kunskap om egenföretagande. För informationen svarade Ziyad Tarek Al-Qaraghuli, rådgivare hos Almi Företagspartner Väst AB och engagerad i Snabbspåret.

Hur affärsplan och budget görs upp, skillnaden mellan moms och skatt är exempel på sådant som han tog upp.

Läs hela reportaget.