Välkommen till Tanum hyllar!

Röd ros

Fredagen den 24 januari 2020 klockan 20.00, i Bullaregården, uppmärksammar och hyllar Tanums kommun mottagare av följande kommunala priser: