VA-arbeten på Tallvägen i Östad

""

Tanums kommun ska utföra VA-arbeten på Tallvägen i Östad med start i vecka 49. Trafikstörningar kommer att uppstå under arbetet som pågår i cirka 6 veckor.

Arbetet kommer att göra ett uppehåll under jul- och nyårshelgen. Vägen kommer då att kunna användas.

Anledningen till trafikstörningarna är att befintliga ledningar ska läggas om och en ny dagvattenledning ska anläggas.

För boende vid berörd sträcka på Tallvägen, se röd sträckning på bilden nedan, kommer det under perioder bli påverkan att kunna parkera vid husen. Parkering löses med personal på plats under byggtiden. En tillfällig transportväg kommer att upprättas, gul sträckning på bilden nedan. Denna kommer efter arbetet är klart att tas bort.

Vid enstaka tillfällen kommer det även vara kortare avbrott på vattenförsörjningen.

Berörda fastigheter har kommer få eller har fått information i sina brevlådor.

Kontakta gärna VA-avdelningen, 0525-180 00, för mer information eller om ni har några frågor.

Karta med markeringar för berörd väg och tillfällig väg.