Utställning av detaljplan i Hamburgsund

Flygfoto över Humleviken

Nu pågår utställning av detaljplan för Hamburgsund 3:9 med flera, Humleviken. Eventuella synpunkter på planen ska skickas in senast den 8 mars.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en exploatering med cirka 17 nya enbostadshus samt att bekräfta befintlig bebyggelse inom området.

Utställningstiden är från den 7 februari till och med den 8 mars 2019.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och lämna synpunkter.