Utställning av detaljplan

Del av Kanebo 1:6

Nu pågår utställning av detaljplan för del av Kanebo 1:6 med flera, Tångane. Synpunkter på detaljplanen ska lämnas senast 23 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätterna för medlemmarna i Vassvikens stugägarförening för att anpassa bostadshusen till helårsboende. Planen omfattar 35 småhus. Detaljplanen ska även pröva utökning av en bostadsfastighet samt möjliga delningar av fem bostadsfastigheter.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och även lämna dina synpunkter.