Upphandling av hantverkare

Snickare vid cirkelsåg

Nu är upphandlingen av hantverkare inom byggentreprenad publicerad.

Upphandlingen avser ramavtal gällande entreprenadarbeten för renovering, underhåll, normal reparation samt om- och tillbyggnad av fastigheter och anläggningar ägda och förvaltade av Tanums Bostäder AB, Tanums Hamnar AB och Tanums kommun.

Här finns mer information och vilka hantverkarkategorier det gällerPDF (pdf, 129.4 kB).

Sista anbudsdag är den 28 februari 2018.

Handlingar finns att hämta via denna sidan.