Uppdaterad information om oljeutsläppet, 30 augusti

Studiebesök

Tjockoljan, som läckt ut vid en bunkring av ett fartyg utanför Skagen, saneras och det arbetet kommer fortsätta under sommaren i Tanums kommun.

Onsdag 30 augusti klockan 16.00

Under tisdag den 29 augusti genomförde Havs- och Vattenmyndigheten en studieresa till Tanum för att besöka och få en uppdaterad information om oljeutsläppets påverkan och dessa konsekvenser.

Lilja Gunnarsson från miljöavdelningen på kommunen redovisade flera olika strandtyper i området kring Heestrand som oljan kommit upp på, samt hur de har sanerats och vilka metoder som används. Arbetet är nu i slutfasen och endast ett fåtal platser på några öar är kvar att grovsanera.  

 

Torsdag 10 augusti klockan 11.30

Saneringsarbetet närmar sig slutet

De flesta platser på fastlandet är nu färdigsanerade, det
som återstår är ett antal öar ute i skärgården. Den senaste tidens väder och vind har gjort att saneringsarbetet saktat ner något. Förhoppningen är att kommunen ska vara klara med saneringsarbetet i slutet av augusti.

Områden med höga naturvärden är prioriterade tillsammans med populära bad- och rekreationsplatser. Bedömningen är att arbetet med sanering och inventering kommer att fortsätta även i augusti.

Observerar du större mängder olja i vattnet eller på land ringer du Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejlar till kommun@tanum.se (öppet 8-16.30).

Den som påträffar en oljeskadad fågel kan ta kontakt med Katastrofhjälp för fåglar och vilt, 072-543 16 10, 070-296 09 30, eller till Fågelcentralen i Kungälv på telefon 0303-165 01.

 

Tisdag 20 juni klockan 17.00

Saneringsarbetet fortsätter under sommaren

Kommunen har kommit ganska långt i inventeringsarbetet efter oljeutsläppet utanför Skagen i slutet av maj, vissa områden återstår dock att undersöka. Ett saneringsarbete pågår samtidigt där områden med höga naturvärden är prioriterade tillsammans med populära bad- och rekreationsplatser. Bedömningen är att arbetet med sanering och inventering kommer att fortsätta även i juli månad.

Observerar du större mängder olja i vattnet eller på land ringer du Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejlar till kommun@tanum.se (öppet 8-16.30).

Efter kontorstid och på helger kan du ringa räddningstjänstens jourtelefon 0523-66 44 55.

Den som påträffar en oljeskadad fågel kan ta kontakt med Katastrofhjälp för fåglar och vilt, 072-543 16 10, 070-296 09 30, eller till Fågelcentralen i Kungälv på telefon 0303-165 01.

 

Tisdag 13 juni klockan 14:30

Saneringsarbetet fick under måndagen avbrytas av hårda vindar och högt vatten. Arbetet återupptogs under tisdagen och just nu pågår sanering vid Heestrand, där man också planerar att fortsätta under morgondagen.

 

Fredag 9 juni klockan 13.10

Saneringsarbete pågår under dagen på Hamburgö samtidigt som
miljöinspektörer är ute med båtar i södra skärgården och fortsätter sin inventering. En prioritering görs av platser med höga naturvärden samt platser dit allmänheten söker sig för rekreation med mera.


Torsdag 8 juni klockan 10.10

Under dagen kommer sanering av olja att fortsätta. På bilden nedan förbereder sig personalen från miljöavdelningen, arbetsmarknadsenheten och räddningstjänsten på dagens arbete.

Personal för sanering och inventering

Onsdag 7 juni klockan 14.30

Sanering av olja pågår fortfarande. Vilka ställen som saneras har att göra med mängden olja och hur vinden ligger på så där görs en prioritering från dag till dag. Sanering av platser i södra delen av kommunen kommer att göras under flera dagar framöver.

Inventering kommer att göras på fler ställen, både från land och till sjöss.

Flera fågelskyddsområden har inventerats och där har ingen olja påträffats.

Observerar du större mängder olja i vattnet eller på land ringer du Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejlar till kommun@tanum.se (öppet 8-16.30).

Efter kontorstid och på helger kan du ringa räddningstjänstens jourtelefon 0523-66 44 55.

Den som påträffar en oljeskadad fågel kan ta kontakt med Katastrofhjälp för fåglar och vilt, 072-543 16 10, 070-296 09 30, eller till Fågelcentralen i Kungälv på telefon 0303-165 01.

 

Måndag 5 juni klockan 13.50

Under helgen har arbetet fortsatt med att sanera olja. Det är främst runt Valön naturreservat, Heestrand och Norra Lyngö som olja har anträffats. Vissa oljefynd har även gjorts på Trossö, söder om Resö.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-18000 eller mejla till kommun@tanum.se.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Den som påträffar en oljeskadad fågel kan ta kontakt med Katastrofhjälp för fåglar och vilt, 072-543 16 10, 070-296 09 30, eller till Fågelcentralen i Kungälv på telefon 0303-165 01.


Fredag 2 juni klockan 11.45

Om du ska bada, eller låta din hund bada, var observant. Under torsdagen inventerades och sanerades delar av kustremsan och några badplatser i södra delen av Tanums kommun. Saneringsarbete pågår även under fredagen.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.

Så här såg det ut under torsdagen när personal sanerade
oljan.

Oljesanering längs vattnet på Valön naturreservat

Oljesanering på Valön naturreservat.

Oljesanering på Valön naturreservat

Oljesanering på Valön naturreservat

 

Torsdag 1 juni klockan 10.15

Under onsdagen gjordes en inventering av kustlinje och öar i södra delen av Tanums kommun av räddningstjänsten och miljöavdelningen. Man hittade flera platser med olja i naturreservatet Valön och vid Kläsholmen. Även på Hamburgö, Tegelstrand och i yttre delen av Bottnafjorden har mindre fynd gjorts.

Sanering kommer att påbörjas under torsdagen av kommunens personal som får stöd av en expert från Sweco. Ytterligare inventering av området kommer att göras under torsdagen.

Kustbevakningen har också hittat olja i vattnet vid Kalvö som de kommer att sanera. De har även flyttat sin tillfälliga bas från Lysekil till Grebbestad.

I Sotenäs kommun har ingen olja upptäckts det senaste dygnet. Under torsdagen kommer räddningstjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningens personal att åka ut och inspektera kustlinjen och öarna i kommunen.

I Strömstad finns ännu inga säkra observationer av olja, men Kustbevakningens flyg har observerat oljeskimmer på havsytan söder om Kosteröarna. Rossö och Saltö ska inventeras under torsdagen. Även Kosteröarna kommer inventeras.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.

Oljefynd från Tanums kommun.

Oljefynd från Tanums kommun.

Onsdag 31 maj klockan 09.50

Under tisdagskvällen upptäcktes olja på Valön naturreservat
i södra delen av Tanums kommun. Under onsdagsförmiddagen kommer Tanums kommuns räddningstjänst tillsammans med miljöavdelning att inspektera området. Kustbevakningen kommer att flyga norrut över Bohuskusten och leta efter ytterligare oljefynd.

I Sotenäs kommun hittades under tisdagskvällen oljeklumpar vid Haby. Under tidiga onsdagsmorgonen inspekterades platsen av Sotenäs räddningstjänst och på grund av kraftig blåst hade den allra mesta delen av olja redan sköljts bort av havet. I nuläget finns inget saneringsbehov. Under dagen kommer kommunens strandstädarpersonal leta efter mer olja, men i nuläget finns inga fynd att rapportera.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.

Oljefynd på Ramsvik i Sotenäs kommun

Oljefynd på Ramsvik i Sotenäs kommun. Foto:Peter Bergman

Tisdag 30 maj klockan 16.40

Ingen olja har ännu spolats upp på land men olja har påträffats i skärgården i Lysekil och Sotenäs. Ett oljestråk har påträffats i vattnet runt Smögen och den driver norrut. En läns har lagts ut.

Ingen olja har ännu nått Tanums kommuns fastland eller skärgård. Det är en kuling i annalkande över Skagerack, vilket
innebär att spridningsrisken av eventuell olja till Tanum ökar.

Kustbevakningens skickar regelbundet upp flygplan för att få en överblick och kontrollera den olja som ligger nära kusten.

Hittills har inga drabbade fåglar, sälar eller andra djur observerat, men sannolikheten är stor att några djur kommer att drabbas. Säl- och fågelskyddsområden kommer att prioriteras i sökningen efter olja. Hjälp gärna till att observera drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land.

Det finns ingen uppgift om hur mycket olja som har läckt ut totalt, men hittills har cirka 7 000 liter ren olja tagits upp. Enstaka klumpar av en tennisbolls storlek flyter i vattnet och kan komma att flyta upp på land.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.

 

Måndag 29 maj klockan 18.30

Under måndagseftermiddagen befarades att olja från utsläppet skulle nå norra Bohusläns kust.

Flyget har varit uppe och kollat och det ser nu mycket bättre ut. Man har lyckats ta upp ytterligare några kubik olja under dagen. Det finns lite olja kvar men fartygen är där och jobbar.

Om det blir olja som sprids till land så kommer detta att ske någonstans mellan Lysekil och Sotenäs, men Kustbevakningen sätter in strandbekämpare för att vara beredda.

Kustbevakningen har via flygspaning inventerat läget och konstaterar att utsläppet förmodligen är relativt litet, men spritt över ett stort område i små klumpar. Det gör att det är svårt att ta upp oljan.

Kustbevakningen uppmanar allmänheten att rapportera in om man ser större mängder olja i vattnet och på land, alltså inte enbart spridda klumpar, då det tyvärr får betraktas som normalt.

Räddningstjänst utmed hela Bohuskusten samverkar för att hantera oljeutsläppet i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och Kustbevakningen.

Kommunledning och Räddningstjänsten i Tanums kommun följer utvecklingen mycket noggrant.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.

 

Måndag 29 maj klockan 14.40

Den olja som läckte ut från ett fartyg utanför Skagen i
helgen driver norrut med havsströmmar. Olja har hittills observerats till havs utanför Tjörn och bedöms nå Sotenäs inom det närmaste dygnet.

Oljeutsläppet, som kommer från en bunkring av ett fartyg utanför Skagen, har delat upp sig i två områden. Ingen olja har hittills nått land. Kustbevakningen har via flygspaning inventerat läget och konstaterar att utsläppet är relativt litet, men att oljan spritt sig över ett stort område. Det rör sig också om olja i mindre klumpar vilket gör det svårt att hitta och sanera oljan.

Räddningstjänst utmed hela Bohuskusten samverkar för att hantera oljeutsläppet i samarbete med bland annat Länsstyrelsen och Kustbevakningen. Risken för större mängder olja skulle nå land bedöms i nuläget som liten. Mer information ges vartefter fakta om oljeutsläppet uppdateras.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.

 

Måndag 29 maj klockan 12.00

Kustbevakningen har skickat ett fartyg till det närmsta utsläppet, 20 kilometer utanför öarna vid Marstrand. Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 048 är på plats och har påbörjat upptagning av olja. Kombinationsfartyget KBV 032 beräknades vara på plats vid lunchtid. Kustbevakningsflyget har under söndagsmorgonen bistått de sjögående enheterna att kartera oljan.

"Besättningen på KBV 048 ser inga större fält olja, utan plockar upp spridda oljeklumpar", säger räddningsledare Ulrika Nilsson och fortsätter:
"Utsläppets spridning gör det svårt för oss att uppskatta den totala mängden, men vi gör vårt yttersta för att ingen olja ska nå land och sätter in de resurser som krävs".

Mängden som läckt ut är alltså okänd och enligt de senaste prognoserna kommer oljan, som inte tas upp, att driva norrut med ett avstånd på 6–8 distansminuter ifrån kusten.

Observerar du drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land, gå in på www.renkust.se och rapportera på strandstädarkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppge din position så noggrannt som möjligt. Försök i möjligaste mån uppskatta mängden olja.

Du kan även ringa till Tanums kommuns kundcenter på telefon 0525-180 00 eller mejla på kommun@tanum.se.