Tryggheten i centrum

Från vänster kommunpolis Sara Olsson, kommunalråd Liselotte Fröjd, biträdande områdeschef Jens Börretzen samt tf. områdeschef Christina Steneskär.

Den lokala polisledningen i västra Fyrbodal har besökt Tanums kommun för att diskutera trygghet.

Kommunledningen i Tanums kommun bjöd in polisledningen för att diskutera hur man kan göra Tanums kommun tryggare. Medverkade gjorde kommunstyrelsens ordförande Liselotte Fröjd (M), kommunchefen Ulf Ericsson, tillförordnad områdeschef i västra Fyrbodal Christina Steneskär, biträdande områdeschef Jens Börretzen samt kommunpolis Sara Olsson.

Bakgrunden till inbjudan var den medborgardialog som genomfördes tidigare under året där det framgick att kommuninvånarna önskar en ökad polisnärvaro. Mycket av samtalet kom att handla om hur man kan utöka samarbetet mellan kommunen och polisen för att använda resurserna på bästa sätt. Det framkom också att polisen i norra Bohuslän förstärks med flera patruller under sommarmånaderna.

Just nu pågår också överläggningar mellan kommunen och polisen för att utforma kommande medborgarlöften. Som förslag ligger bland en fördjupad samverkan gällande ungdomar som hamnat på glid samt fler poliskontroller av fordon och personer. De kommande löftena förväntas vara klara i slutet på juni.