Trygghet, äldreomsorg och tillgänglighet/kontakt fick bäst betyg

""

Resultatet från höstens medborgarundersökning finns nu på plats. Stort TACK till alla er som svarade! Det ger oss ett bra underlag på vad som bör förbättras men även vad som är bra och bör bevaras.

Medborgarna gav trygghet, äldreomsorg och tillgänglighet (kontakt) högt betyg i undersökningen.

Mindre nöjd är man med gång- och cykelvägar.

Undersökningen omfattar tre delar

Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i

Det sammanfattande betyget för hur medborgarna bedömer Tanums kommun som en plats att bo och leva i blev 60, vilket är samma resultat som i förra mätningen. Resultatet är något högre än genomsnittet för övriga kommuner (59).

Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 54, något lägre än föregående undersökning men fortsatt högre än kommunerna i genomsnitt (53).

Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer sin möjlighet till inflytande och kommunens information blev 43, något högre än förra mätningen och högre än genomsnittet för kommunerna (39).

Här finns en mer detaljerad redovisning av undersökningen. Du kan se betygen på frågorna under varje del.