Tillfällig entré till Tanumskolan

Karta över tillfällig entré på Tanumskolan

Från och med onsdag 22 maj till 23 augusti kommer en tillfällig entré användas för åtkomst till Tanumskolan, se bilden.

Detta beror på att ytan utanför ordinarie huvudentré kommer användas som uppställningsplats för tillfälliga förvaringsutrymmen till Tanumskolans kök i samband med ombyggnation.

Under perioden kommer ordinarie huvudentré endast användas som utrymningsväg. Körslingan utanför huvudentrén får endast användas av fordon med tillstånd som Räddningstjänst, varuleveranser till skolan, och transport för rörelsehindrade.

Det kommer bli ökad mängd med tung trafik vid huvudentrén för varuleveranser till köket. För personalens, elevers och övriga besökares säkerhet uppmanar vi att tillträda skolområdet via Bygdegårdsplan till den tillfälliga entrén.

Parkerande på parkeringsyta mellan Apoteksvägen och matsalen tillträder skolan via Apoteksvägen och Bygdegårdsplan.

Vi tackar för visad hänsyn under tiden för entreprenaden!

Fastighetsavdelningen