Tanums kommun hyllar näringslivet

Guldmedalj med texten The best choice

Nu vill vi hylla alla fantastiska företagare runt om i kommunen och visa vår uppskattning för att de bidrar till en växande och stark kommun!

Därför har Tanums kommun beslutat att inrätta fyra nya företagspriser som kompletterar de redan etablerade priserna, kommunens Turistpris och organisationen Företagarna Tanums pris ”Årets företagare”.

-Vi vill uppmärksamma företag som driver sin verksamhet på ett framgångsrikt sätt. Genom sitt engagemang och kreativitet är de förebilder för andra företagare, och medborgare i vår kommun. Dem vill vi hylla! säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

De nya priserna är:

Guldstjärna

”Årets unga företagare” – uppmärksamma en ung,
driftig och engagerad person som redan visat prov på
bra entreprenörskap.

Guldstjärna

”Årets marina företag” – uppmärksamma företag som på
ett framgångsrikt sätt driver sitt företag med en huvud-
saklig havsanknuten verksamhet.

Guldstjärna

”Årets lantbruksföretag” – uppmärksamma ett företag som
på ett framgångsrikt sätt driver sitt företag inom de
gröna näringarna (skogs- och lantbruk).

Guldstjärna

”Årets innovatör” - uppmärksamma en driftig och
engagerad person som lyckosamt introducerat en ny vara
eller tjänst på marknaden och därmed bidragit till ut-
veckling och förnyelse.

De nominerade ska vara ett företag med verksamhet och arbetsplats i Tanums kommun.

Läs mer om reglerna för priserna här.

Sista dag att nominera är 26 oktober. Skicka till naringsliv@tanum.se eller till näringslivsutvecklare Elenor Olofsson 0525-181 09.

Varje pris har enskilda kriterier som ska vara uppfyllda för att erhålla utmärkelsen samt ett antal meriterande kriterier, det vill säga aspekter som priset värdesätter.

Hållbarhet, kompetensförsörjning, värderingar, värdskap och mångfald – som är gemensamma för samtliga priser. Att belysa dem som betydande aspekter men inte tvingande kriterier syftar till att uppmärksamma att detta är aspekter som kommunen värdesätter, att vi vill premiera och synliggöra företag som tar initiativ inom framtidens utmaningar.

-Vi vill premiera företag som är nytänkande, har en ständig strävan att förbättra och förnya sin verksamhet och som på ett kreativt sätt tar tillvara på utvecklingsmöjligheter och vågar tänka nytt, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare.

Vilka företag vinner?

Pristagarna kommer presenteras på årets Näringslivsgala den 16 november.

För samtliga priser premieras företaget med en prissumma på 10 000 kronor per mottagare.

För mer information

Näringslivsutvecklare Elenor Olofsson, 0525-181 09, elenor.olofsson@tanum.se

Näringslivsutvecklare Elisabeth Jonsson, 0525-180 76, elisabeth.jonsson@tanum.se