Tanum satsar på att öka elevers kunskap i ekonomiska frågor

Pengar

I december 2016 offentliggjordes en sifo-undersökning på temat ”barn och ungas ekonomi”. Hälften av de föräldrar som deltog i undersökningen uppger att barnen saknar respekt för pengar och pengars värde, samt att de har dålig förståelse för vad saker och ting bör kosta.

Sparbanken Tanum tog då kontakt med barn- och utbildningsförvaltning för att hitta vägar att öka elevernas
kunskaper i ekonomiska frågor.

Lennart Christensson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun, välkomnar initiativet:

– Läroplanen talar tydligt om att utveckla kontakter mellan skola och näringsliv. Nu gör vi, tillsammans med banken, något som är mycket konkret.

Redan under hösten kommer skolungdomar i Tanums kommun att få utbildning och inspiration inom ekonomi. I tredje klass ska barns ”starta-eget-tankar” väckas genom ett spel, som i skrivande stund håller på att utvecklas.

För de barn som börjar i femte och sjätte klass utlovas något alldeles speciellt. Här planeras en show som går under arbetsnamnet ”ekonomi & entertainment”. I slutet av augusti blir det fyra shower med två mycket kända ”youtubers”. Även för niondeklassare kommer det att satsas lite extra. Tillsammans med organisationen Ung Privatekonomi kommer Sparbanken
Tanum klassvis att utbilda i t.ex. lån och olika sparformer.

Idag har Tanums kommun länets mest företagsamma befolkning. Med satsningen hoppas både banken och kommunen att man skapar ytterligare förutsättningar för att behålla
tätplatsen.