Tanum behåller tronen som länets mest företagsamma kommun

Röd pil som lyfts upp av människor

Tanum är återigen Västra Götalands mest företagsamma kommun, enligt Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsamheten”.

-Jobb och tillväxt skapas av företagsamma människor. Vi är glada att Tanum ligger i topp i länet. Vår vision är att tillsammans med företagen skapa de absolut bästa förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag, säger Liselotte Fröjd, kommunstyrelsens ordförande.

Även när det gäller Nyföretagsamheten ligger Tanum bra till på rankinglistan, det har startats något färre företag i Tanum jämfört med föregående år men vi är fortfarande den kommun där det startas många företag jämfört med antal invånare, vi landar på en tredjeplats i Fyrbodal.

Livskraftiga företag i Tanum

Nytt för i år är att man också mäter företagens överlevnadsgrad, och där visar Tanum ett mycket fint resultat. Nära 70 procent av de nystartade företagen 2012 var fortfarande aktiva 2017, vilket placerar Tanum på en andra plats inom Fyrbodalregionen.

-Detta visar inte bara att det startas många företag i vår kommun, det startas också livskraftiga och framgångsrika företag. 70 procent är fortsatt aktiva efter 5 år, vilket är en siffra som är betydligt högre än snittet för både länet och riket, säger Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare.

Svenskt Näringsliv publicerar årligen undersökningen ”Företagsamheten”, en totalundersökning som mäter antalet företagsamma personer. En företagsam person definieras som någon som antingen har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller är vd/ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag. Undersökningen är gjord på individnivå. Även om en person driver tio företag så räknas man bara med en gång.

Företagsamheten i Tanum hamnar 2017 på 19,6 procent vilket är samma resultat som 2016. Detta innebär att 1 792 av invånarna i Tanum är företagsamma.

Tanum är en företagsam kommun med många driftiga personer och har så varit av tradition. Det startas kontinuerligt nya företag och befintliga växer. I Tanums kommun finns cirka 2400 företag.

Hela undersökningen hittar du på Svenskt Näringslivs hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.