Större frihet att bygga altaner från 1 juli 2019

Bygge av altan

Den 1 juli 2019 infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Ändringarna innebär dessutom att bygglovsbefriade altaner får strida mot detaljplan och områdesbestämmelser.

Altaner kan i vissa fall fortfarande vara lovpliktiga, så hör gärna av dig till oss på bygglovsavdelningen för att få veta vad som gäller för just din fastighet. Du kan nå oss alla vardagar mellan 9.00-12.00 via telefonnummer 0525-180 00 eller besöka oss direkt på Storemyrsvägen 2 i Tanumshede. Du når oss också på mejladressen kommun@tanum.se.

Detta innebär lagändringen i korthet:

  • det ska redan finnas ett en-eller tvåbostadshus på tomten altanen ska byggas till bostadshuset eller ett komplementbostadshus (till exempel attefall) och byggas inom 3,6 meter från denna byggnad,
  • altanen ska vara en uteplats på marken och undantaget omfattar inte till exempel inglasade uterum eller takterrasser,
  • altanen får inte vara högre än 1,8 meter (detta gäller för varje ytterkant),
  • altanen ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, närmare med grannarnas medgivande,
  • inte göras på en byggnad eller inom ett område som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovsbefriade altanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.