Starkströmsledning planeras mellan Grebbestad och Fjällbacka

Elledning med fåglar

Ellevio planerar att bygga en ny 40 kV-ledning mellan Grebbestad och Fjällbacka och har nu bjudit in till samråd.

Kommunen har yttrat sig. Markägare har till den 31 juli på
sig att göra yttranden.

Här kan du läsa kommunens yttrandePDF (pdf, 2 MB).