Skolskjuts läsåret 2018/2019

Exempelbild

Barn- och utbildningskontoret förändrar rutinerna kring utskick av beslut om skolskjuts för elever i grundskolan.

I ny föräldraportal på tanum.se kan ni nu få information om skolskjuts för ditt barn. Klicka på vårdnadshavare i TanumsPorten för att logga in. Det krävs BankID för inloggning. Du kan använda följande länk:

https://www.tanum.se/tanumsportenlänk till annan webbplats

Skolskjutsberättigade elever som börjar förskoleklass får skriftlig utskickad information.