Samråd om tillståndsprövning för vattenuttag från Övre Bolsjön

Del av Övre Bolsjön

Välkommen att delta i samråd inför tillståndsansökan gällande vattenuttag från Övre Bolsjön. Onsdagen den 7 november klockan 17.00 är allmänheten välkommen på samrådsmöte i Bullaregården.

Tanums kommun har för avsikt att ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för att leda bort vatten ur Övre Bolsjön för dricksvattenförsörjning.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 30 november med e-post till tn.diarium@tanum.se eller med postgång till Tanums kommun, Tekniska nämnden, 457 81 Tanumshede.

Läs mer om samrådet och ta del av samrådshandlingarna.