Samråd av detaljplan i Heestrand

Hus på Hee 1:60

Samråd av detaljplan för Hee 1:60 med flera, Heestrand, pågår den 3-31 oktober. Finns synpunkter på detaljplanen ska dessa lämnas senast 31 oktober 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ändrad användning av området från lättare industri till vandrarhem och andra tillfälliga boenden för besöksnäringen, bostäder för permanent bruk, både lägenheter och friliggande villor samt att under en övergångsperiod på fem år behålla pågående verksamhet för uppställning av båtar och husvagnar.

Här kan du läsa mer om planen och även lämna dina synpunkter.