Samråd av detaljplan för Tanums-Rörvik 1:111

Kartbild över Grebbestad camping

Nu pågår samråd av detaljplan för Tanums-Rörvik 1:111, utökning av Grebbestad camping, södra delen. Samrådet pågår fram till och med 6 september.

Detaljplanens huvudsyfte är att möjliggöra utökning söderut av befintlig campinverksamhet för rörlig camping och ställplatser samt tillhörande funktioner som servicehus, samlingssal, spolplatta, besöksparkering, hundrastgård, lek, rekreation och liknande campingrelaterad rekreation och service.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa gångpassage för allmänheten till skogspartiet i nordväst, där detaljplanen berör del av befintlig stig.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 6 september 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.