Samråd av detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124

Karta över Tanumshede 1:120-1:124

Nu pågår samråd av detaljplan för Tanumshede 1:120-1:124 med flera, Bergsvägen, Rylandsvägen. Samrådet pågår 8 juli till och med 30 augusti 2019.

Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig byggnation samt utvidga befintlig byggrätt och göra den mer flexibel i form av att den prickade marken minskas.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 30 augusti 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.