Samråd av detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30

Östra Veddökilen

Nu pågår samråd av detaljplan för Tanums-Åseröd 1:30 med flera, östra Veddökilen. Samrådet pågår 2 juli till 30 augusti 2019.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med bostäder, mindre café, samt brygga med promenadstråk och sjöbodar i Långesjö samhälle. Allmänhetens tillgång säkerställs med allmänt gångstråk utmed vattnet.

Dina synpunkter på planen vill vi ha senast 30 augusti 2019.

Här finns mer information om planen och här kan du också lämna dina synpunkter.