Samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera

Långtidsparkering på Tanums-Rörvik 1:141

Nu pågår samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 med flera, långtidsparkering.

Samrådet pågår till och med 6 september 2017.

Här kan du läsa mer om detaljplanen och även lämna dina synpunkter.