Samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera

Flygfoto över området

Nu pågår samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101, 1:58 med flera. Har du några synpunkter vill vi ha dem senast 23 februari 2018.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en etablering av 14 tomter för småhusbebyggelse.

Här hittar du mer information om detaljplanen och du kan även skicka in dina synpunkter här.