Resultatet från höstens medborgarundersökning

En tjej med mikrofon

Under hösten 2017 har Statistiska Centralbyrån på uppdrag av kommunen gjort en medborgarundersökning där invånarna har fått ge betyg i tre olika kategorier.

Undersökningen omfattar de tre kategorierna:

  • Medborgarnas uppfattning om Tanums kommun som en plats att leva och bo i.
  • Medborgarnas betyg på Tanums kommuns olika verksamhetsområden.
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande.

Det sammanfattande betyget för hur tanumsborna bedömer den kommunala verksamheten blev 55 vilket är det högsta betyget sedan vi började göra mätningarna år 2007.

Jämfört med övriga kommuner är tanumsborna mest nöjda med förskola, grundskola, äldreomsorg samt stöd till utsatta personer. Räddningstjänst, renhållning samt vatten och avlopp får också bra betyg av medborgarna.

Här kan du läsa mer om medborgarundersökningen 2017.