Programsamråd för detaljplanen Fjällbacka 175:7 med flera, Lunnemyren

""

Ett förslag till program för Fjällbacka 175:7 med flera i Tanums kommun finns nu utställt för programsamråd. Synpunkter på programförslaget kan lämnas in fram till och med 17 februari 2020.

Programområdet ligger i östra Fjällbacka, mellan Vetteberget och Dinglevägen (väg 163), och omfattar cirka 21 hektar.

Programmets syfte är att pröva förutsättningarna för bostäder och förskola med fokus på att studera en lämplig anslutningsväg, placering av förskolan samt gestaltning och anpassning med hänsyn till naturen och landskapet. Programmet avses ligga till grund för kommande detaljplan eller detaljplaner.

Onsdag den 29 januari klockan 18.00-19.00 kommer planavdelningen att hålla ett samrådsmöte. Du är välkommen att ta del av förslaget och ställa frågor.
Plats: Fjällbacka service, Nestorsvägen 2, Fjällbacka.

Här finns mer information om programmet och här kan du även lämna dina synpunkter.