Ordinarie huvudentré till Tanumskolan tillfälligt stängd

Karta över den tillfälliga entrén på Tanumskolan

En tillfällig entré öppnas och kommer att användas då entreprenadarbeten med schakt för VA och fjärrvärme närmar sig huvudentrén på Tanumskolan.

Arbetet medför störningar i nyttjande av ordinarie huvudentré.
För allas säkerhet kommer därför en tillfällig entré att användas, se bilden, belägen närmare bygdegårdsplan för personal, elever, föräldrar och övriga besökare till skolan.

Den ordinarie huvudentrén kommer endast att nyttjas som utrymningsväg till och med 29 juni.

Vi ombeder alla att tillträda skolan via hänvisade gångstråk från Bygdegårdsplan och nyttja den tillfälliga entré som hänvisas.

Parkerande på parkeringsyta mellan Apoteksvägen och matsalen tillträder skolan via Apoteksvägen och Bygdegårdsplan.

Vi tackar för visad hänsyn under tiden för entreprenaden.

Fastighetsavdelningen

Klicka på kartan nedan för förstoring.

Karta över tillfälliga entrén till Tanumskolan