Öppet hus för dig mellan 16-25 år utan jobb

Fyra ungdomar

Är eller har du en ungdom som sitter hemma, har inget jobb eller är undersysselsatt på något sätt?

Vill du ha något att göra? Tankar på framtiden? Funderingar på yrkesval? Plugga? Praktik eller skaffa ett jobb?

Eller är du förälder/anhörig/vän eller bara orolig för någon ungdom i din närhet?

Ring mig, så tar vi en diskussion och ser hur man kan gå vidare eller träffa mig på Öppet hus på Arbetsförmedlingen klockan 16-18 den 4 maj och 1 juni (Vägar Vidare, ett samarbete mellan Tanums kommun och Arbetsförmedlingen).

Enligt Skollagens 29 Kap 9§ är alla Sveriges kommuner skyldiga att hålla sig informerade om vad ungdomar i hemkommunen mellan 16-19 år har för sysselsättning. Saknas uppgifter om detta åligger det kommunen att erbjuda olika åtgärder för att få ungdomarna motiverade att påbörja studier, praktik eller arbete.

Petra Hagberg, arbetsmarknadssamordnare, kommunala aktivitetsansvaret, 0525-185 62, petra.hagberg@tanum.se