Skolvägens avstängning förlängs

Sprängmassor vid Tanumskolan

Avstängningen av Skolvägen förlängs. Projektet står klart i slutet av juni månad, slutbesiktning sker 26 juni.

Tidigare information

Arbetsområdet utökas. Från och med 21 februari i vecka 8 kommer Skolvägen vara avstängd för arbeten med VA och fjärrvärme.

Detta kommer att öka trafikmängden på Kantorsvägen och Ekdungevägen.

Entreprenad kommer att påverka trafiksituationen på bland annat Skolvägen som delvis blir avstängd, ökad trafikmängd på Kantorsvägen och Ekdungevägen från och med 25 januari.

Dessa trafikstörningar kommer att förändra tidigare rutiner för tillträde till befintlig del av skolan för låg-mellanstadiet.

Parkeringsytor belägna på området mellan Tanumskolans kök och Apoteksvägen kommer också under tiden för entreprenaden vara påverkade och begränsande.

Parkerande hänvisas till Bygdegårdsplanen.

Start av etablering för arbetsområde för delar av entreprenaden beräknas till 25 januari.

Från och med 25 januari kommer tidigare ingångar till skolan belägna mot Ekdungevägen endast användas som utrymningsvägar, och nytt tillträde för denna del av skolan sker via Tanumskolans huvudentré.

All trafik i samband med hämtning och lämning av elever utan särskilda behov hänvisas till Bygdegårdsplanen.

Tekniska förvaltningen kommer att bygga ut Tanumskolan med en ny del som innefattar ny låg och mellanstadieskola, med bland annat elva nya klassrum, ny skolgård, samt schakt för nya VA-ledningar och fjärrvärme.

Fastighetsavdelningen

Karta