Skolvägen öppen för trafik

Byggnation av ny låg- och mellanstadieskola i Tanumshede

Skolvägen är återigen öppen för trafik. Nu är slutbesiktningen gjord för entreprenaden kring Tanumskolan med VA- och fjärrvärmearbeten.

Vägen har ingen hårdgjord yta av asfalt ännu. Detta på grund av belastning med tunga fordon för materialtransporter med mera till byggplatsen på Tanumskolan.

Fortsatta trafikstörningar på Skolvägen kan fortsatt komma att ske under byggtiden för ny låg- och mellanstadieskola, som beräknas vara klar i maj 2019.

Vi hänvisar trafikanter att nyttja Kantorsvägen och  Ekdungevägen vid de tillfällen som tillfälliga trafikstörningar sker.

Fastighetsavdelningen